Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00523/2021
Első irat érkezett: 03/03/2021
.
Az ügy tárgya: Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezés értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát - a rendkívüli megszüntetés kivételével - nem szüntetheti meg a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt. Az indítványozó utal arra, hogy az Alaptörvény 54. §-ának - az Emberi Jogok Európai Egyezményével és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatával összhangban lévő - értelmezése szerint az emberi méltósághoz való jog gyakorlása különleges jogrendben sem függeszthető fel, vagy korlátozható az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl.
Az indítványozó egészségügyi szakasszisztens képzettséggel rendelkező nővérként dolgozik kórházban, közalkalmazotti jogviszonyban. Kiégettség okán szakmaváltás mellett döntött, középfokú építőipari tanulmányokat kezdett és gyakorlatra jelentkezett egy építőipari cégnél, ahova 2020. decemberében fel is vették. Ekkor azonban már hatályban volt a sérelmezett jogszabályi rendelkezés, ami elzárta az állás váltás lehetőségétől.
Az indítványozó álláspontja szerint sérelmezett rendelkezés sérti az emberi méltósághoz fűződő jogát, így autonómiáját és önrendelkezési jogát azáltal, hogy a felmondási tilalommal gyakorlatilag kötelező munkavégzésre utalja úgy, hogy figyelmen kívül hagyja a jogviszony fenntartására vonatkozó akaratát, egyéni szempontjait. Álláspontja szerint a kötelező munka tilalma a nemzetközi egyezmények szerint is az emberi méltóság megőrzésének garanciája. Érvelése szerint továbbá az alkotmányjogi panasz objektív jogvédelmi funkciója és az alapjogoknak a különleges jogrend idején fennálló fokozott veszélyeztetettsége alkotmányosan megalapozza, hogy az Alkotmánybíróság akkor is érdemben vizsgálja a támadott rendelkezést, ha az a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel hatályát veszti. Az a tény pedig, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 229. § (3) bekezdése alapján van mód az egészségügyi dolgozók kötelezésére a védekezésben való részvételre, arra enged következtetni, hogy a felmondási tilalom bevezetése adminisztrációs szempontból könnyebb útnak mutatkozott a kirendelés folyamatos szervezésénél, ami azonban nem lehet alapjog-korlátozás bevezetésének indoka..
.
Támadott jogi aktus:
    Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_523_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_523_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.04.27 10:00:00 Teljes ülés
2021.04.20 9:30:00 3. öttagú tanács
2021.09.14 10:00:00 Teljes ülés
2021.09.28 13:00:00 Teljes ülés
2021.10.05 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_523_26.pdfSz_IV_523_26.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 2 of the Government Decree No. 530/2020. (XI. 28.) Korm. on certain questions related to the legal relationship of healthcare employees and employees working in the healthcare (termination of legal relationship during the state of danger)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.