Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01166/2022
Első irat érkezett: 05/11/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 103.K.700.558/2020/28. számú ítélete és Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 103.K.700.558/2020/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és a Pest Megyei Kormányhivatal PE/040/01934-3/2019.I. számú határozatára és Piliscsaba Jegyző mint adóhatóság 193-4/2019. számú határozatára kiterjedő hatállyal történő megsemmisítését, valamint - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett önkormányzati rendelet a településen be nem építhető telkek vonatkozásában 15 éven át fennálló adómentességet megszüntette. Az indítványozót a rendelkezés alapján az első- és másodfokú adóhatóság telekadó megfizetésére kötelezte 2018-2019 évek tekintetében. A másodfokú határozat ellen az indítványozó keresetet terjesztett elő.
A bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a bíróság nem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségének, nem biztosította a hatékony jogvédelmet, nem kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását a rendelet jogalkotásra felhatalmazó szakasza tárgyában, nem kezdeményezte az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatát, továbbá döntésében nem indokolta, miért hagyta figyelmen kívül az ügyben releváns körülményeket és jogszabályi rendelkezéseket.
Álláspontja szerint az első- és másodfokú adóhatósági eljárás sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, mert a telekadó bejelentése céljából megküldött adatlap nem tartalmazta a mentesség kategóriáját.
Véleménye szerint az önkormányzati rendelet jogalkotásra felhatalmazó szakasza alaptörvény-ellenes, az önkormányzati rendeletet a nyilvánosság kizárásával hozta meg a képviselő-testület, az adómentesség megszüntetésének okait nem hozták nyilvánosságra, ami a rendelet közjogi érvénytelenségét eredményezi, ám az eljáró bíróság mégsem fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához a rendelettel szemben, ami alaptörvény-ellenes..
.
Támadott jogi aktus:
    Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Budapest Környéki Törvényszék 103.K.700.558/2020/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1166_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1166_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1166_2022.pdfSz_IV_1166_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 103.K.700.558/2020/28 of the Budapest Environs Regional Court and the local government decree No. 20/2017. (XI. 23.) of the body of representatives of the municipality of Piliscsaba (land tax)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.