Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03854/2021
Első irat érkezett: 10/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.III.254/2021/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vád módosítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
01/31/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - büntető ügy XI. rendbeli terheltje - az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Bhar.III.254/2021/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa 41.Kb.107/2017/147. számú ítéletére és a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbf.14/2020/46. számú ítéletére is kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panasz előzményeként az indítványozó előadja, hogy az ellene indult büntetőeljárásban az ügyészség a bírósághoz benyújtott vádiratban őt a Btk. 306. § c) pontjába ütköző, bűnsegédként megvalósított közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével vádolta. Az indítványozó a tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondott, a tárgyaláson személyesen nem vett részt. Az ügyész az indítványozó személyes jelenléte nélkül megtartott egyik tárgyalási határnapon módosította a vádat; a vádmódosítást tartalmazó perbeszédet is magában foglaló jegyzőkönyvet a vádlottak és a védők csak az ítélethozatalt követően kapták kézhez írásba foglalt változatban. Az indítványozó álláspontja szerint az, hogy az eljáró bíró a tárgyaláson a jelenlévő védők kötelezettségévé tette, hogy a vádmódosításról tájékoztassák a vádlottakat, nem biztosítja a védelemhez való joga kellő érvényesülését, mivel lehetőséget kellett volna biztosítani az indítványozó számára, hogy a módosított vád - nevezetesen annak írásba foglalt szövege - ismeretében dönthessen arról, hogy továbbra is le kíván-e mondani a tárgyaláson való jelenlét jogáról.
Mindezzel összefüggésben az indítványozó az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének és I. cikk (1)-(3) bekezdéseinek sérelmére hivatkozik, továbbá a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, ezen belül a védelemhez való joga megsértését állítja, megjelölve a XXVIII. cikk (1)-(3) bekezdéseit..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa 41.Kb.107/2017/147. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbf.14/2020/46. számú ítélete, a Kúria Bhar.III.254/2021/13. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3854_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3854_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-
  ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
  panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozót az ügyészség a
  bírósághoz benyújtott vádiratban bűnsegédként megvalósított közfeladati
  helyzettel visszaélés bűntettével vádolta. Az indítványozó a tárgyaláson való
  jelenlét jogáról lemondott, a tárgyaláson személyesen nem vett részt. Az ügyész
  az indítványozó személyes jelenléte nélkül megtartott egyik tárgyalási
  határnapon módosította a vádat; a vádmódosítást tartalmazó perbeszédet is
  magában foglaló jegyzőkönyvet a vádlottak és a védők csak az ítélethozatalt
  követően kapták kézhez. Az indítványozó álláspontja szerint az, hogy az eljáró
  bíró a tárgyaláson a jelenlévő védők kötelezettségévé tette, hogy a
  vádmódosításról tájékoztassák a vádlottakat, nem biztosítja a védelemhez való
  joga kellő érvényesülését, mivel lehetőséget kellett volna biztosítani számára,
  hogy a módosított vád ismeretében dönthessen arról, hogy továbbra is le kíván-e
  mondani a tárgyaláson való jelenlét jogáról. Álláspontja szerint így sérült a
  tisztességes eljáráshoz, azon belül a védelemhez való joga. Az Alkotmánybíróság
  határozatában megállapította, hogy az Alaptörvény a védelemhez való jogot, és
  nem a „változatlan védekezéshez való jogot” biztosítja. Az ügyészi vádmódosítás
  garanciális szabályai (a tettazonosság keretein belüli változtatás lehetősége)
  jelen ügyben is érvényesültek. Azzal, hogy a terhelt lemondott a tárgyaláson
  való jelenlét jogáról, egyben tudomásul vette, hogy az eljárás befejeződhet
  vele szemben. Garanciális szabály, hogy a tárgyaláson való jelenlét jogáról
  csak a vádemelést követően mondhat le, tehát legkorábban akkor, amikor az
  ügyészség tájékoztatta a vádemelésről. A terhelt részvétele az előkészítő
  ülésen kötelező, akkor is, ha a tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondott.
  Figyelembe kell venni továbbá, hogy a terhelt rendelkezési joga alapján az
  ügydöntő határozat kihirdetésééig bármikor dönthet úgy, hogy részt kíván venni
  a tárgyaláson. Jelen ügyben az indítványozó nem élt ezzel a jogával, a vád
  megváltoztatását követően sem. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság
  álláspontja szerint nem állapítható meg a védelemhez való jog sérelme, így az
  alkotmányjogi panaszt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.01.31 13:00:00 3. öttagú tanács
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_3854_2021.pdfSz_IV_3854_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint submitted against the ruling No. Bhar.III.254/2021/13 of the Curia (amendment of indictment)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .