Ügyszám: IV/00603/2018
.
Első irat érkezett: 03/29/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés fogvatartottnak)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete és a Veszprémi Törvényszék 7.P.20.399/2016/18/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó büntetés-végrehajtási intézet hajtotta végre a perbeli felperes szabadságvesztés büntetését. A perbeli felperes keresetében kártérítés megfizetésre kérte kötelezni az indítványozót embertelen bánásmód miatt. A bíróság az indítványozót sérelemdíj megfizetésre kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a jogállamiság elvét, a diszkrimináció tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a bíróságok úgy vezették le, hogy az indítványozó a jogellenes magatartást tanúsító személy, hogy az adott ügyben a jogellenes magatartás nem az intézeten belüli zárkában való elhelyezésben nyilvánul meg, hanem abban, hogy az állami jogalkotási rendszer olyan összeütközésbe kerülő jogszabályi hátteret alkotott, melynek az alá rendelt szereplői nem felelhetnek meg. Ebben a helyzetben tehát az egyes Bv. intézetek nem kapják meg azt a részletes felelősségi vizsgálati levezetést, amely minden egyes jogállami szereplőt megillet, hanem egyszerűen a bonyolult szervezetrendszeren belül kvázi rámutatnak egy felelősre, minden jogelvet nélkülözve..
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete
    Veszprémi Törvényszék 7.P.20.399/2016/18/I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_603_0_2018_inditvany_anonimizált.pdfIV_603_0_2018_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..