Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00603/2018
Első irat érkezett: 03/29/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés fogvatartottnak)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/07/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Hörcherné Dr. Marosi Ildikó Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete és a Veszprémi Törvényszék 7.P.20.399/2016/18/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó büntetés-végrehajtási intézet hajtotta végre a perbeli felperes szabadságvesztés büntetését. A perbeli felperes keresetében kártérítés megfizetésre kérte kötelezni az indítványozót embertelen bánásmód miatt. A bíróság az indítványozót sérelemdíj megfizetésre kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a jogállamiság elvét, a diszkrimináció tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a bíróságok úgy vezették le, hogy az indítványozó a jogellenes magatartást tanúsító személy, hogy az adott ügyben a jogellenes magatartás nem az intézeten belüli zárkában való elhelyezésben nyilvánul meg, hanem abban, hogy az állami jogalkotási rendszer olyan összeütközésbe kerülő jogszabályi hátteret alkotott, melynek az alá rendelt szereplői nem felelhetnek meg. Ebben a helyzetben tehát az egyes Bv. intézetek nem kapják meg azt a részletes felelősségi vizsgálati levezetést, amely minden egyes jogállami szereplőt megillet, hanem egyszerűen a bonyolult szervezetrendszeren belül kvázi rámutatnak egy felelősre, minden jogelvet nélkülözve..
.
Támadott jogi aktus:
  Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete
  Veszprémi Törvényszék 7.P.20.399/2016/18/I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_603_0_2018_inditvany_anonimizált.pdfIV_603_0_2018_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3235/2018. (VII. 2.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/11/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.06.11 16:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3235_2018 AB végzés.pdf3235_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó (Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet; 8200 Veszprém, Külső-kádártai út 12.) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszában a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.298/2017/3. számú ítéletét támadta.
  [2] Az alapul fekvő ügyben az indítványozó hajtotta végre a perbeli felperes szabadságvesztés büntetését, aki keresetében sérelemdíj megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót az elhelyezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelemnek helyt adott. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
  [3] Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági döntések sértik a diszkrimináció tilalmát [Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése], a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése], valamint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése]. Az első- és másodfokú bíróság ugyanis úgy vezette le, hogy az indítványozó a jogellenes magatartást tanúsító személy, hogy az adott ügyben a jogellenes magatartás nem az intézeten belüli zárkában való elhelyezésben nyilvánult meg, hanem abban, hogy a vonatkozó szabályozás olyan egymásnak ellentmondó jogszabályi rendelkezésekből áll, amelynek a címzettjei – mint amilyen a közfeladatot ellátó indítványozó – nem felelhetnek meg.

  [4] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó az alkotmányjogi panaszt visszavonta.
  [5] Az Ügyrend 67. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén, a 67. § (2) bekezdésének c) pontja alapján pedig okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.

  [6] 3. Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.

   Dr. Salamon László s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   03/29/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint submitted against the judgement No. Pf.IV.20.298/2017/3 of the Győr Regional Court of Appeal (damages to detainee)
   Number of the Decision:
   .
   3235/2018. (VII. 2.)
   Date of the decision:
   .
   06/11/2018
   .
   .