Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00130/2020
Első irat érkezett: 01/22/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1494/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Szegedi Törvényszék 15.Bv.1290/2017/22. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1494/2019/2. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - elítélt - alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő. A kérelmet az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság a végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárt bíróságok határozatai okszerűtlen és önkényes jogértelmezésen alapszanak. Sem nyelvtani, sem logikai értelmezés mentén nem következik a jogszabály szövegéből, hogy az indítványozó kártalanítási igénye vonatkozásában a Bv. tv. 436. § (10) bekezdés b) pontja és a (11) bekezdés rendelkezéseit ne lehetne alkalmazni, különös tekintettel a bíróságok következetes gyakorlatára. Sértik továbbá a diszkrimináció tilalmát is, mivel a bíróságok hasonló ügyekben gyökeresen eltérő döntést hoznak..
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1494/2019/2. számú végzése
    Szegedi Törvényszék 15.Bv.1290/2017/22. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_130_0_2020_indítvány_anonimizált.pdfIV_130_0_2020_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.