Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02932/2022
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01884/2022,
.
Első irat érkezett: 12/22/2022
.
Az ügy tárgya: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § v) pontja és 33/N. §-a, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2b. sora elleni alkotmányjogi panasz (digitális reklámberendezések elhelyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/17/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § v) pontja és 33/N. §-a, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2b. sora alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A sérelmezett rendelkezéseket Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Módr.) állapította meg. A Módr. meghatározta a digitális reklámberendezés fogalmát, és az ilyen reklámberendezéseknek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken való elhelyezése vonatkozásában speciális szabályokat állapított meg. Ezek szerint a Fővárosi Önkormányzat külön döntést hoz a digitális reklámhelyszín kijelöléséről, valamint többek között a reklámberendezés lehetséges legkisebb és legnagyobb méretéről, a kötelező legkisebb közterület-használati díjról, emellett a rendelet a közterület-használati kérelemmel és annak elbírálásával kapcsolatos további részletszabályokat állapít meg. A módosítás nyomán a reklámhelyszín kijelöléséről átruházott hatáskörben a Tulajdonosi Bizottság dönt.
Az indítványozó vállalkozás szerint az alkotmányjogi panasszal támadott rendelkezések közvetlenül és aktuálisan sértik az Alaptörvényben biztosított jogait, mivel az teret enged az önkényes jogalkalmazásnak. A Tulajdonosi Bizottság átláthatatlan módon dönthet a digitális reklámhelyszínek kijelöléséről, akár úgy is dönthet, hogy ilyen helyszínt nem jelöl ki, a rendelet alkalmazása ennélfogva az indítványozó számára kiszámíthatatlan, a módosítás nem biztosított számára kellő felkészülési időt, és így az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe ütközik, továbbá magában hordozza a tisztességes hatósági eljáráshoz való joga megsértésének lehetőségét is..
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat képviselőtestületének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § v) pont, 33/N. §
  Budapest Főváros Önkormányzat képviselőtestületének Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.2b.sora
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2932_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2932_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .