Hungarian
Ügyszám:
.
III/01010/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00278/2015,
.
Első irat érkezett: 04/13/2015
.
Az ügy tárgya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjai elleni bírói indítvány (földbizottság állásfoglalása - jogorvoslat)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/24/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az Abtv. 25. § (1) bekezdése szerint - a bírósági eljárás felfüggesztése mellett - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 27. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjai vonatkozásában ezen jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítását, illetve alkalmazásának kizárását kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvolathoz való jogot sérti az, hogy a földbizottság állásfoglalásával szemben - sem közvetlenül, sem az érdemi döntés felülvizsgálatának keretén belül - a bírósági jogorvoslati út nem biztosított. Kifejti továbbá, hogy álláspontja szerint alaptörvény-ellenes egyrészt, hogy a helyi földbizottság hallgatása is az ügy érdemi eldöntését eredményezheti, másrészt az is, hogy a földbizottság hallgatásával szemben közigazgatási jogorvoslati lehetőség nem biztosított.
Álláspontja szerint sérti a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot az is, hogy a helyi földbizottság állásfoglalásával szemben biztosított egyetlen jogorvoslat, a kifogás előterjesztésére is egy rövid időtartamú kifüggesztést követő, rövid határidő alatt van lehetőség, miközben magáról az állásfoglalás kialakításáról, a jegyzőnek történő továbbításáról, a kifüggesztésről és a levétel időpontjáról a tárgyi ügyben az érintettek közvetlenül nem is értesülhettek.
Az indítványozó bíró hivatkozik az Alaptörvény 24. cikk (4) bekezdésében foglaltakra (szoros tartalmi összefüggés) és ebben a körben a Földforgalmi tv. 24. §-a szerinti "értékel", valamint a 24. § (2) bekezdés "különösen" szófordulatára, valamint a 23. § (5)-(6) bekezdéseire,a 103/A. § (1)-(2) bekezdéseire, továbbá a 23. § (3)-(6) bekezdései és a 24. § (1) bekezdése összevetése alapján álláspontja szerint nem egyértelmű, hogy abban az esetben is meg kell-e keresni a helyi földbizottságot az állásfoglalás kiadása végett, ha mástól elfogadó nyilatkozat nem is érkezett. Az indítványozó álláspontja szerint ez a jogbizonytalanság felveti a jogállamiság sérelmét.
Kifejti továbbá, hogy a Kormány a Földforgalmi tv. 72. § b) pontja ellenére nem állapította meg rendeletben a helyi földbizottság működéséről és tagjai nyilvántartásának a vezetéséről, illetve a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közreműködéséről szóló szabályokat..
.
Támadott jogi aktus:
  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjai
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I) cikk
P) cikk
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1010_0_2015_inditvany.pdfIII_1010_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .