Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02195/2022
Első irat érkezett: 09/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.809/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel; kölcsön megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.809/2021/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A indítvány alapját képező tényállás szerint egy, a perben nem álló harmadik személy és a felperes jogelődje (hitelintézet) között gépjármű finanszírozás céljából kölcsönszerződés jött létre. A kölcsön eredetileg változó alapú volt, melyet idővel fix törlesztésű deviza alapú kölcsönre módosítottak. Az indítványozó és a kölcsön eredeti adósa között, valamint a felperes jogelődje között megállapodás jött létre a kölcsön indítványozó általi átvállalásáról. Mivel az indítványozó ezt követően két hónap vonatkozásában nem tett eleget a fizetési kötelezettségének, a hitelintézet szerződésszegés miatt, azonnali hatállyal, felmondta a kölcsönszerződést. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helyt adott és kötelezte az indítványozót a követelés, a késedelmi kamat és a perköltség megfizetésére. Az indítványozó fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét azzal, hogy az indítványozó részletekben történő fizetésével kapcsolatos rendelkezést a másodfokú döntésnek megfelelően állapította meg. A másodfokú bíróság megállapította, hogy az árfolyamrés tekintetében az elsőfokú bíróság helyesen fejtette ki azt, hogy az árfolyamréssel összefüggő szerződési feltételek semmisségét a Magyar Nemzeti Bank orvosolta, emiatt szerződés érvénytelensége iránti igény nem érvényesíthető. Az árfolyamkockázati tájékoztató megfelelőségével kapcsolatosan szintén egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy ezen szerződéses rendelkezés nem volt tisztességtelen. A másodfokú bíróság szerint a elsőfokú ítélet megfelelő indokát adta annak, hogy a fix törlesztésű konstrukcióra figyelemmel az utóbb elszámolt tisztességtelenül felszámított összeg a felmondáskor fennálló tartozás tényét és összegét miért nem érintette. Az indítványozó szerződésszegésének súlya megalapozta az azonnali hatályú szerződés felmondását.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírósági döntések által sérült a tisztességes eljáráshoz, mivel a bíróság figyelmen kívül hagyta az Alkotmánybíróság gyakorlatát..
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.809/2021/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2195_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2195_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .