Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01823/2019
Első irat érkezett: 11/13/2019
.
Az ügy tárgya: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (felmentés kötelező óvodai nevelés alól)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/12/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó magánszemélyek - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) - közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 7. § (1) bekezdésével megállapított, 2019. július 26-tól hatályos - 8. § (2) bekezdés "annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti" fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében nyújtottak be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozók gyermeke 2015 decemberében született, az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján 2019. szeptember 1-jétől köteles részt venni az óvodai nevelésben. Az Nkt. módosítást megelőző, 2019. július 25-én hatályos 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól a jegyző felmentést adhatott annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. A 2019. július 18-án kihirdetett, és 2019. július 26-án hatályba lépett Módtv. azonban úgy módosította az Nkt. 8. § (2) bekezdést, hogy az alapján a jegyző csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, azaz jelen esetben, tekintve, hogy az érintett gyermek 2019 decemberében tölti be negyedik életévét, a felmentés lehetőségét a törvény kizárja, és a gyermeknek az általános szabályok szerint, a 2019/20-as nevelési évben meg kellett kezdenie az óvodai nevelésben való részvételt.
Az indítványozók álláspontja szerint az, hogy az Nkt. 8. § (2) bekezdésének "annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti" fordulata közvetlenül sérti az Alaptörvény XVI. cikk (2) bekezdésében biztosított azon jogukat, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. Az indítványozók hivatkoznak arra is, hogy a Módtv. - az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétes módon - nem biztosított számukra kellő felkészülési időt a jogszabály alkalmazására, ami kihatott az Alaptörvény XVI. cikk (2) bekezdésében biztosított szülői nevelési szabadságuk gyakorlására..
.
Támadott jogi aktus:
    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1823_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1823_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.