Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02881/2022
Első irat érkezett: 12/19/2022
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Bhar.III.61/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Győri Ítélőtábla Bhar.III.61/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó előadja, hogy helyi közügyekről vezetett blogja számára kerékpárral videófelvételt készített, amelyről a vádlott - egy internetes sajtótermék szerkesztője - cikket közölt. Az indítványozó mint sértett feljelentés tett, majd magánvádlóként rágalmazás miatt indított büntetőeljárást a vádlott ellen. Álláspontja szerint a cikkben szereplő azon - téves - állítással, miszerint az ügyvéd foglalkozású indítványozó a felvétel készítése közben szabálysértést követett el, a vádlott szándékosan valótlan, őt nagy nyilvánosság előtt rágalmazó tényállításokat közölt. Az első fokon eljáró bíróság a vádlottat felmentette, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a vádlottat bűnösnek mondta ki rágalmazás vétségében, ezt követően a harmadfokon eljáró Győri Ítélőtábla az alkotmányjogi panaszban támadott Bhar.III.61/2022/6. számú ítéletében a másodfokú ítéletet megváltoztatva a vádlottat felmentette.
Az indítványozó álláspontja szerint a harmadfokon eljáró bíróság megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel eltért a bírósági gyakorlattól, és a cikkben közölt állításokra nem alkalmazta a bizonyítási tesztet, emellett indokolási kötelezettségének sem tett eleget. Az indítványozó hivatkozik a VI. cikk szerinti jóhírneve megsértésére is, mivel álláspontja szerint a Győri Ítélőtábla a cikkben foglalt állításokat tévesen értékelte véleményként, és ezzel legitimálta, hogy a vádlott az indítványozót valótlan tartalmú állításokkal rágalmazta..
.
Támadott jogi aktus:
  A Győri Ítélőtábla Bhar.III.61/2022/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2881_4_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2881_4_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2881_2022.pdfSz_IV_2881_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Bhar.III.61/2022/6 of the Győr Regional Court of Appeal (defamation)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .