Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00204/2020
Első irat érkezett: 02/03/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kaposvári Törvényszék 1.Fpkh.1/2018/23. számú végzése, a Pécsi Ítélőtábla Fpkhf.IV.45.145/2018/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének a megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felszámolási eljárás során árverezésre meghirdetett ingatlanok megvásárlására nyújtott be pályázatot, konzorciumvezetőként. A pályázati felhívásra négy ajánlat érkezett, ebből az indítványozó ajánlotta a legmagasabb vételárat. A felszámoló a pályázatot érvényesnek minősítette, és a kiértékelés jegyzőkönyvében ártárgyalást jelzett elő a két legmagasabb összeget ajánló pályázó között; ezt a jegyzőkönyvet az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) oldalán azonban nem tette közzé. A következő napon az EÉR oldalán már egy olyan jegyzőkönyv szerepelt, amely szerint az értékesítési eljárás eredménye érvénytelenítve lett, mert az ártárgyalást az EÉR felületén technikailag nem lehetett megoldani. Az indítványozó kifogást nyújtott be, amelyben kérte a pályázatot érvénytelennek nyilvánító döntés megsemmisítését, valamint kérte a bíróságot, hogy kötelezze a felszámolót a szerződés megkötésére, illetve ártárgyalás tartására. Az elsőfokú bíróság a kifogást elutasította arra hivatkozva, hogy a pályázati eljárás lebonyolítása a felszámoló kizárólagos hatásköre, ugyanakkor megállapította, hogy a felszámoló jogszabálysértő módon járt el, amikor az ajánlatok közötti 10 %-nál nagyobb eltérés ellenére ártárgyalást akart tartani, alaptalanul hivatkozott az EÉR hibájára, valamint nem álltak fent az érvénytelenítés jogszabályi feltételei, azonban a felszámoló intézkedése - eredményhirdetés hiányában - a pályázati kiírás visszavonásával egyenértékű. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, a Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint az eljárás során sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga. A felszámoló ugyanis az eredményhirdetésre előírt határidőt követően nyilvánította érvénytelennek, illetve vonta vissza a pályázatot, ezért a bíróságok döntései teljes mértékben kiüresítik a pályázók jogait és jogellenes felszámolói magatartásokat legitimálnak..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kaposvári Törvényszék 1.Fpkh.1/2018/23. számú végzése, a Pécsi Ítélőtábla Fpkhf.IV.45.145/2018/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_204_2_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_204_2_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_204_2020.pdfSz_IV_204_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint submitted against the ruling Gfv.VII.30.048/2019/4 of the Curia (objection in liquidation procedure)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .