Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02694/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02294/2012,
.
Első irat érkezett: 03/30/2012
.
Az ügy tárgya: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény, és a 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.12.10.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése, illetve a 71. § (3) bekezdése alapján – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 12. § (3) bekezdése „alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti” szövegrésze, a Kkt.-t a támadott jogszabályhellyel kiegészítő 2010. évi CLXXII. törvény (Módtv.) 4. § (1) bekezdése azonos szövegrésze, a Kkt. 12. § (3) bekezdése második és harmadik mondata, valamint az azokat beiktató Módtv.4. § (1) második és harmadik mondata, továbbá a Módtv. 101. § (2) bekezdés „4. § (1) és (3) bekezdése” szövegrésze, valamint a 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A Kkt. támadott rendelkezései meghatározott reklám célú berendezések elhelyezésének feltételeit, korlátait állapítják meg. Az indítványozó szerint a Kkt. 12. § (3) bekezdésének támadott szövegrésze túlságosan széles mérlegelési jogkört biztosít a közútkezelő, illetve a közlekedési hatóság számára, ezért sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését. A Kkt. 12. § (3) bekezdés második és harmadik mondata véleménye szerint indokolatlanul nagymértékben korlátozza a reklámhordozók elhelyezésének lehetőségét, egyúttal egy korábban szabályos tevékenységet egyik napról a másikra jogellenessé nyilvánít, ezzel pedig szerzett jogokat sért, továbbá a tulajdonjog túlzott korlátozása miatt ellentétes az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésével, illetve az I. cikk (3) bekezdésével is. Kifejti, hogy a Kkt. módosításainak 2011. január 1-jei hatálybalépéséről rendelkező Módtv. 101. § (2) bekezdése „a 4. § (1) és (3) bekezdése” szövegrésze nem biztosított kellő felkészülési időt a jogalanyok számára, ezért az szintén Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében ütközik. Végezetül előadja, hogy a Rendelet támadott rendelkezése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, mert teljesíthetetlen feladatot ró az érintettekre, illetve jogellenes magatartásra kötelezi a közlekedési hatóságot..
.
Támadott jogi aktus:
  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdés "alkalmas arra
  hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti" szövegrésze
  az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 4. § (1) bekezdés "alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti" szövegrésze
  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdés második és harmadik mondata
  az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 4. § (1) bekezdés második és harmadik mondata
  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (4) bekezdés
  az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 4. § (2) bekezdés
  az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 101. § (2) bekezdés "4. § (1) és (3) bekezdésének" szövegrésze
  224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 3. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2694_0_2_2012_ind_indkieg_anonim.pdfIV_2694_0_2_2012_ind_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.12.10 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.