Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00815/2022
Első irat érkezett: 03/25/2022
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 2.Pf.20.252/2021/4. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 386. § (4) bekezdés második fordulata elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelenségének megállapítása, indokolás hiánya)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a alapján, a Győri Törvényszék 2.Pf.20.252/2021/4. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 386. § (4) bekezdés második fordulata „Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet indokai alapján hagyja helyben, a másodfokú ítélet indokolásában csupán erre a körülményre kell utalni.” alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt indított keresetet, melyet a bíróság elutasított. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A másodfokú döntés egy oldalas, indokolást nem tartalmaz. Az indítványozó előadása szerint a peres eljárás lényeges eleme a jogi évelés és nyilatkozatok előadása. Álláspontja szerint mivel az elsőfokú eljárás szabályait a másodfokú fellebbezési eljárásra is alkalmazni kell, erre tekintettel a fellebbezést is ki kell meríteni. A kereset vagy fellebbezés kimerítése a határozatok indokolásából állapítható meg. Tehát az indokolás és az indokolási kötelezettség alkotmányos garancia, a tisztességes eljáráshoz való alapjog által megkövetelt végső biztosíték, melynek a másodfokú bíróság a két bekezdésből álló indokolásában nem tett eleget. .
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 386. § (4) bekezdés második fordulata
    Győri Törvényszék 2.Pf.20.252/2021/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_815_2_2022_ind_egys_anonim.pdfIV_815_2_2022_ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_815_5_2022_Igmin_amicus_anonim.pdfIV_815_5_2022_Igmin_amicus_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_815_2022.pdfSz_IV_815_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.20.252/2021/4 of the Győr Regional Court and section 386 (4) of the Act CXXX of 2016 on the Civil Procedures (establishing the invalidity of a testament, lack of reasoning)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.