Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00094/2020
Első irat érkezett: 01/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.637/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.V.35.637/2018/6. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozóval - perbeli felperessel, egy Kft, egyszemélyi tulajdonosával és ügyvezetőjével - szemben adóbírságot szabtak ki. Az indokolás szerint az indítványozó nem igazolta, hogy a Kft. bankszámlájáról felvett összeget a társaság gazdasági tevékenysége körében használta fel, ezáltal be nem vallott egyéb jövedelemhez jutott. Az elsőfokú bíróság az adóbírság összegét mérsékelte, a Kúria a döntést hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította.
Az indítványozó szerint sérült a tulajdonhoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a Kúria az indítványozótól olyan iratok bemutatását várta el, amelyek meglétét korábban sem jogszabály, sem a joggyakorlat nem tette kötelezővé..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.V.35.637/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_94_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_94_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_94_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_94_0_2020_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.