Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02889/2022
Első irat érkezett: 12/20/2022
.
Az ügy tárgya: A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíjemelés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/12/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése „amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó előadása szerint a Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján (a romló gazdasági helyzetre tekintettel) döntött a nyugdíjak emeléséről. A nyugdíjemelésben azok részesülhettek, akik 2021. december 31. napja előtt nyugdíjba mentek.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezés sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében biztosított megkülönböztetés mentességhez való alapjogot az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdoni várományhoz való joggal összefüggésben. A rendelkezés életkor szerinti hátrányos megkülönböztetésben részesíti őt és azon nyugdíjasokat, akik életkoruk alapján nem igényelhettek teljes öregségi nyugdíjat 2021. december 21. előtt, és a megkülönböztetésnek nincs észszerű indoka..
.
Támadott jogi aktus:
    161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről 1. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2889_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2889_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2889_2_2022_amicus_PM_anonim.pdfIV_2889_2_2022_amicus_PM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.04.25 9:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2889_2022.pdfSz_IV_2889_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against section 1 (1) of the Government Decree No. 161/2022. (IV.28.) on the supplementary increase in pension benefits and certain other benefits in July 2022 (pension increase)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.