Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00342/2023
Első irat érkezett: 02/14/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.689/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati támogatási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VI.37.689/2022/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tömegközlekedési támogatás iránti kérelmet nyújtott be a lakcíme szerinti önkormányzat polgármesteréhez, mely elsőfokú hatóságként eljárva a kérelmet elutasította arra tekintettel, hogy az indítványozó és családja életvitelszerűen nem tartózkodik a bejelentett lakcímén. A másodfokú hatóságként eljáró önkormányzati kéviselő-testület az elsőfokú döntést helybenhagyta.
A határozat ellen az indítványozó keresetet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság az alperesi hatóságot új eljárásra kötelezte. Az alperesi hatóság - megismételt eljárásban hozott határozatával - az elsőfokú határozatot helybenhagyta, mely ellen az indítványozó ismét keresetet nyújtott be, kérve a határozat megsemmisítését. Az elsőfokú bíróság a határozatot megsemmisítette, és az alperesi hatóságot ismét új eljárásra kötelezte. A második megismételt eljárásban az alperesi hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az elsőfokú bíróság ítéletével a második megismételt eljárásban hozott alperesi határozatot megsemmisítette, és az alperesi hatóságot új eljárásra kötelezte. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
Az elsőfokú bíróság - megismételt eljárásban hozott ítéletével - a keresetet elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot megsértette, mert indokolási kötelezettségének nem tett eleget azzal, hogy a felülvizsgálati kérelemben foglalt, különösen jelentős felperesi kifogásra nem adott elő jogi indokolást. Nézete szerint a felülvizsgálati kérelme elbírálása során sérül a független, pártatlan bírósághoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VI.37.689/2022/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_342_0_2023_Inditvany.anonim.pdfIV_342_0_2023_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.