Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02043/2019
Első irat érkezett: 12/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.769/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozó az elsőfokú bíróság útján 2019. december 9-én elpterjesztett, Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Szolnoki Járásbíróság 5.B.69/2019/2. számú végzése és a Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.769/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó büntetőeljárás letartóztatásban lévő terheltje. A nyomozati anyagra kiterjedő iratbetekintése során olyan iratokat talált, amelyek álláspontja szerint alkalmasak a letartóztatásának meghosszabbítása érdekében előterjesztett, ügyészi indítványt megalapozó bizonyítékok - és így a letartóztatás meghosszabbítását megalapozó ok valósságának - megdöntésére. Tekintettel arra, hogy az - ezen iratokra nem hivatkozó - ügyészi indítvány alapján elrendelték a kényszerintézkedés meghosszabbítását, az indítványozó feljelentést tett az eljáró ügyész ellen a Btk. 305. § a) és c) pontja szerinti hivatali visszaélés bűntette miatt. A feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészség elutasította, a határozat ellen az indítványozó jogi képviselője panaszt nyújtott be, amelyet a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya elutasított. Ezt követően az indítványozó pótmagánvádlóként fellépve vádindítványt terjesztett elő. Az indítvány alapját képező pótmagánvádas eljárásban első fokon eljáró Szolnoki Járásbíróság a támadott 5.B.69/2019/2. számú végzésben a vádindítványt elutasította arra hivatkozva, hogy a Be. a pótmagánvádlóként történő fellépés lehetőségét a sértett részére biztosítja, ami általában akkor állapítható meg, ha passzív alanya a közvádra üldözendő bűncselekménynek, vagy ha a tényállás eredményt tartalmaz. A bíróság megítélése szerint a vádindítványban megjelölt bűncselekménynek nincs sértettje, ezért az indítványozó pótmagánvádlóként nem volt jogosult pótmagánvád előterjesztésére. Az indítványozó jogi képviselője által előterjesztett fellebbezés nyomán másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék a támadott jogerős végzésével az elsőfokú végzést - annak helyes indokaira tekintettel - helybenhagyta.
Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a vádindítványa alapján indult büntetőeljárás jogerős megszüntetését sérelmezi, amelynek során az eljáró bíróságok a konkrét eset összes körülményének teljeskörű érdemi vizsgálatát elmulasztva állapították meg sértetti minősége hiányát, anélkül, hogy a pótmagánvádlói minőség alapjogi vonatkozását értékelték volna, ami az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésébe ütközik. Álláspontja szerint a támadott végzésekben a bíróság a Be. sértettel kapcsolatos rendelkezéseit szűken értelmezte, és így a pótmagánvádlói minőség kizárásával korlátozta az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező bírósághoz forduláshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szolnoki Járásbíróság 5.B.69/2019/2. számú végzése, a Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.769/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2043_0_2019_indítvány_nevehez_hozzajarult.pdfIV_2043_0_2019_indítvány_nevehez_hozzajarult.pdf
.
.
.







.
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.