Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02321/2022
Első irat érkezett: 10/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.579/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (utólagos összbüntetésbe foglalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.579/2022/4. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 14.Bpk.62/2022/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ügyvédje útján kérte, hogy a két összbüntetési ítéletét, mint a törvénynek nem megfelelőt a bíróság helyezze hatályon kívül, és foglalja az összbüntetéseit egy döntésbe a Be. 840. §-a alapján, mely szerint a bíróság hivatalból, vagy az ügyészség, az elítélt és a védő indítványára hatályon kívül helyezheti az összbüntetési eljárásban meghozott határozatát, ha az összbüntetési eljárás jogerős befejezését követően megállapítja, hogy az összbüntetésbe foglalásról vagy annak tartalmáról nem, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. Az elsőfokú bíróság elutasította kérelmét, hivatkozással arra, hogy az újbóli összbüntetésbe foglalásra nem volt mód, tekintve, hogy a Be. 840. §-ban meghatározott okok nem állnak fenn. A végzés indokolása szerint a régi Btk alkalmazása akkor merülhet fel, ha valamennyi bűncselekményt 2013. július 1. megelőzően követték el, és ezt követően jogerőre emelkedett alapítéleteket hozó bíróságok egyik ügyben sem alkalmazták az új Btk-t. A Törvényszék álláspontja szerint tehát mindkét összbüntetésbe foglalás iránti ítélet meghozatalára irányuló kérelem vonatkozásában az új Btk. szabályai alapján kellett a bíróságnak az eljárást lefolytatnia. A másodfokú bíróság az utólagos összbüntetésbe foglalás iránti indítványt elutasító végzést helybenhagyta. A végzés indokolása szerint az első fokon eljáró bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy milyen okok mentén nem kerülhetne sor az utólagos védői indítvány elfogadásának esetén sem az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával az összbüntetés lefolytatására.
Az indítványozó véleménye szerint az elkövetési idő nem lehet közömbös, nem hozható hátrányosabb helyzetbe azért, mert az alapügyei nagy részében az eljáró bíróságok és hatóságok annyira elhúzták az eljárást, hogy ezzel átcsúszott az új Btk. hatálya alá. A régi Btk. az indítványozóra kedvezőbb helyzetet teremtene. A bíróságok álláspontja szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében és a XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt alapjogait sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.579/2022/4. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 14.Bpk.62/2022/14. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2321_0_2022_Inditvany_egys_anonim.pdfIV_2321_0_2022_Inditvany_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Fővárosi Ítélőtábla és a Fővárosi Törvényszék támadott végzéseit. Az
  indítványozó jogerős ítéletekkel kiszabott szabadságvesztés büntetések ismételt
  összbüntetésbe foglalása iránt előterjesztett indítványát a Fővárosi
  Törvényszék elutasította, amit a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyott. Az
  indítványozó álláspontja szerint mind a korábban, mind a jelenleg hatályos
  Büntető Törvénykönyv alapján a bűncselekményt az elkövetés idején hatályban
  lévő törvény szerint kell elbírálni, az ő esetében pedig valamennyi
  bűncselekmény elkövetési ideje a régi törvény hatálya alá esett. Nézete szerint
  az összbüntetési eljárást a számára kedvezőbb szabályokat jelentő korábbi
  rendelkezések figyelembevételével kellett volna lefolytatni. Az
  Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a támadott döntések nem
  állnak összhangban az Alkotmánybíróság összbüntetési ügyekben kialakított
  gyakorlatával. Az indítványozó utólagos összbüntetési indítványa alapján eljáró
  bíróságok a kifogásolt végzések tanúsága szerint nem folytatták le annak
  vizsgálatát, hogy a bűncselekményt az elkövetése vagy az elbírálása idején
  hatályban lévő büntetőtörvény szerint kell-e elbírálni. Az eljáró bíróságok,
  helytelenül, úgy foglaltak állást, hogy az indítványozó esetében az
  elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezések alkalmazása kizárt, megsértve
  ezzel a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát. Az Alkotmánybíróság ezért a
  bírói döntéseket megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2321_2022.pdfSz_IV_2321_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 5.Bpkf.10.579/2022/4 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (posterior merger of sentences)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .