Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01487/2022
Első irat érkezett: 06/24/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.882/2021/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiutasítás, családi élet tiszteletben tartása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.II.882/2021/11. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.203/2020/55. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 1.B.634/2017/295-I. számú ítélete - részbeni, az indítványozó kiutasítására vonatkozó rendelkező része - alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki kábítószer-kereskedelem bűntettében, mint társtettest. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta a minősítés vonatkozásában, a büntetés kiszabását illetően azonban az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Kúria az első- és másodfokú bíróság döntéseit hatályában fenntartotta.
A jelenleg Vietnámban tartózkodó indítványozó álláspontja szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. Esetében a 6 év kiutasítás büntetés elrendelésénél nem vették figyelembe, hogy Magyarországon családja van, magyar állampolgár, a gyermekével terhes feleségével, és az ő előző házasságból származó magyar állampolgárságú gyermekeivel együtt élt, akik nem tudnak véglegesen külföldre költözni, ezért a kiszabott büntetés alaptörvény-ellenesen a családi élet tiszteletben tartásához való alapjogát sérti. A másodfokú bíróság döntése ténybeli tévedést tartalmaz, ugyanis helytelenül állapították meg a házastársa állampolgárságát, ugyanis házastársa vietnámi származású, de magyar állampolgár, így téves az a megállapítás is, hogy a család minden hátrányos következmény nélkül Vietnámba tudna költözni. Ezért a Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során tévesen hivatkozott a tényállás támadhatatlanságára, és arra is, hogy az indítványozóval szemben a kiutasítás alkalmazása kötelező volt. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bfv.II.882/2021/11. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.203/2020/55. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 1.B.634/2017/295-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1487_6_2022_ind_egys_anonim.pdfIV_1487_6_2022_ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1487_2022.pdfSz_IV_1487_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.II.882/2021/11 of the Curia (expulsion, respect for family life)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .