Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00352/2019
Első irat érkezett: 02/25/2019
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 72. § (2) bekezdése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 146. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egyesítés büntetőügyben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/26/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 72. § (2) bekezdése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 146. § (1) bekezdése, valamint - az Abtv. 27. § alapján - a Debreceni Járásbíróság 34.B.260/2015/10. számú ítélete, a Debreceni Törvényszék 18.Bf.430/2015/8. számú ítélete és a Kúria Bfv.II.752/2018/6. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a büntetőügyében eljárt rendőrkapitányság a különböző rendőrhatóságok előtt folyamatban lévő ügyeket egyesítette, annak ellenére, hogy azokban az indítványozót még nem gyanúsították meg a bűncselekmény elkövetésével. Hasonlóan jártak el álláspontja szerint az eljáró bíróságok is, amelynek következtében az alkalmazott jogszabályok is alaptörvény-ellenesek, mivel nem objektív feltételekze köti az ügyek egyesítésére vonatkozó szabályokat..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 72. § (2) bekezdés
    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 146. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
IV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_352_10_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_352_10_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_352_0_2019_indítvány_indítvány.pdfIV_352_0_2019_indítvány_indítvány.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 72 (2) of the Act XIX of 1998 on the Criminal Procedure and Section 146 (1) of the Act XC of 2017 on the Criminal Procedure (joining in a criminal case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.