Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00980/2018
Első irat érkezett: 06/07/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.295/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (energia ügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/03/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.III.37.295/2017/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozónak - perbeli felperesnek -, mint szállítási rendsuer üzemeltető feladata az általa üzemeltetett infrastruktúra rendelkezésre bocsátása, valamint a rendszerfelhasználók számára a zavartalan hozzáférés biztosítása és részükre a szállítási szolgáltatás teljesítése. A perbeli alperes határozatában megállapította, hogy 2013. május 1-jétől nem állnak fenn a jogcím-átvezetési szolgáltatás díjköteles szolgáltatásként történő nyújtásának jogszabályi feltételei, ezért kötelezte az indítványozót ezen szolgáltatás nyújtásáért díjat ne számoljon fel, és módosítsa üzletszabályzatát. Az indítványozó az alperesi határozat hatályon kívül helyezését kérte. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatta. A Kúria a másodfokú döntést megváltoztatta és az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a Kúria döntése sérti a tulajdonhoz való jogát, a jogállamiság elvét, a szerződési szabadságot, és a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a bíróság olyan ítéletet hozott, amely a félnek az ügy lényegi részeire vonatkozó észrevételeit nem vizsgálta, határozatában enm értékelte, az adott tényállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem alkalmazásának okairól nem adott számot. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.III.37.295/2017/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk
XIII. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_980_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIV_980_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .