Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01075/2022
Első irat érkezett: 04/29/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó egyesület az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Indítványában előadja, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsánál eljárást kezdeményezett egy médiaszolgáltató ellen annak egyik műsorszáma kapcsán, mivel álláspontja szerint a médiaszolgáltató a szóban forgó hírműsorban egyoldalúan közvetítette egy politikus álláspontját az indítványozó egy korábbi, saját honlapján közzétett, a covid-19 elleni védőoltás oltási rendjével kapcsolatos javaslatáról. Az indítványozó arra hivatkozott, hogy a híradás megsértette a kiegyensúlyozottság követelményét, mivel a nyilvánosság előtt olyan tartalmú állásfoglalást tulajdonított az indítványozónak, amelyet az nem képviselt, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos politikusi vélemény mellett elmulasztotta bemutatni az indítványozó álláspontját. A Médiatanács a kérelmet elutasította, e határozat felülvizsgálata érdekében az indítványozó közigazgatási pert kezdeményezett. A keresetet a bíróság első- és másodfokon is elutasította.
Az indítványozó a másodfokú ítélet alaptörvény-ellenességét állítja, mivel álláspontja szerint a Kúria nem alkalmazta megfelelően a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményével kapcsolatban a 22/2021. (VII. 13.) AB határozatban megállapított mércét, ami az indítványozónak az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánítási szabadságának közvetlen sérelmén keresztül a IX. cikk (2) bekezdés szerinti sajtószabadság korlátozásával járt..
.
Indítványozó:
  Társaság a Szabadságjogokért
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1075_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1075_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.10.18 10:00:00 Teljes ülés
  2022.12.13 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Kpkf.III.40.993/2021/6 of the Curia (review of the decision taken in the subject-matter of balancing obligation)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .