Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01505/2019
Első irat érkezett: 09/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.983/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 11.Bv.1760/2018/8. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.983/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy fogvatartásának időszaka alatt mindvégig az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülményeket tapasztalt, amely miatt kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő. A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az indítványozó nem terjesztett elő panaszt a büntetés-végrehajtási intézet vezetőjéhez, amely feltétele a kártalanítás iránti kérelem benyújtásának.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntések sértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztessséges bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a meghozott bírósági határozat megfelelő indokolást nem tartalmazott..
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 11.Bv.1760/2018/8. számú végzés, Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.983/2019/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1505_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1505_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .