Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01302/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00782/2013,
.
Első irat érkezett: 05/14/2015
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, és 102/I-102/K. §-ai elleni alkotmányjogi panasz (kettős juttatás tilalma)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/31/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése - alapján kérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 83/C. §-a, valamint 102/I-102/K. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint kérte annak megállapítását, hogy a támadott jogszabályok a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.3380/2014/7. számú ítéletével lezárult perben ne legyenek alkalmazhatók.
Az indítványozó előadja, hogy 1970. augusztus 20. napjától közszolgálati jogviszonyban állt, amely 2013. szeptember 30. napjával szűnt meg. A Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság 2013. július 1. napjától az öregségi nyugdíjának szüneteléséről döntött, amelyet megfellebbezett az indítványozó, azonban a másodfokon eljáró Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Mindkét közigazgatási szerv határozata szerint a panaszos az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és közszolgálati jogviszonyban áll, mely esetben az öregségi nyugdíj folyósítását szünteteltetni kell a Tny. 83/C. § (1) bekezdése alapján.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.3380/2014/7. számú ítélete az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt jogát, mert az indítványozó 44 év szolgálati idő alapján részesül öregségi nyugellátásban, amely őt a megszerzett szolgálati idő alapján illeti meg, így ezt nem vonhatják meg, mert ezzel megsértik a tulajdonhoz való jogát. Továbbá sértik az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésébe foglalt törvény előtti egyenlőséghez való jogát, mert a köztisztviselői, illetve a Tny. 83/C. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyban álló személyeket hátrányosan megkülönbözteti azzal, hogy a megszerzett öregségi nyugdíjak folyósítását csak ezen foglalkoztatottak esetében rendeli szünteteltetni.
A jogszabály véleménye szerint sérti az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. Cikkének (1) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való jogot. .
.
Indítványozó:
  Dr. Kárász János
Támadott jogi aktus:
  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §, 102/I-102/K. §
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.3380/2014/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1302_4_2015_ind_kieg anonim.pdfIV_1302_4_2015_ind_kieg anonim.pdfIV_1302_0_2015_inditvany.anonim pdf.pdfIV_1302_0_2015_inditvany.anonim pdf.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .