Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01585/2019
Első irat érkezett: 10/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1243/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/30/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1243/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportja 4.Bv.768/2019/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A fogvatartott indítványozó az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártérítési kérelmet terjesztett elő az illetékes intézet parancsnokához, majd a Szegedi Törvényszék bv. csoportja felé.
Az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmet arra való hivatkozással, hogy a kártalanítás iránti igény érdemi elbírálásának nincs helye, mivel az indítványozó nem terjesztett elő az eljárás lefolytatásához szükséges Bv.tv. 144/B. § szerinti panaszt. Az indítványozó állítása szerint ő tett ilyen panaszt az intézet parancsnokánál, ám az ismeretlen okoknál fogva eltűnt. Az indítványozó álláspontja szerint egy olyan panasz benyújtása nem lehet előfeltétele egy kártalanítási eljárásnak, amelynek benyújtásáról semmilyen visszaigazolást nem kap a fogvatartott. Szerint ezen eljárás által sérült az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való, továbbá a tulajdonhoz való joga. A Bvtv. 70/A. § (5) bekezdés c) pontja által elvárt a 144/B. § szerinti panasz feltételül szabása egyebekben pedig ellentétes a nemzetközi jogi szabályozással és ebből kifolyólag az Alaptörvényben deklarált nemzetközi jog és magyar jog harmonizációjának kötelezettségével. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1243/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportja 4.Bv.768/2019/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1585_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1585_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1585_2019.pdfSz_IV_1585_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bpkf.1243/2019/2 of the Szeged Regional Court (compensation due to detention conditions)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .