Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01422/2019
Első irat érkezett: 09/05/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó II. rendű felperesi gazdasági társaság előadta, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint ajánlatkérő hirdetménnyel közbeszerzési eljárást indított egyszer használatos steril nem szőtt műtéti textíliák megrendelésére egy megyei kórház részére. Az indíványozó előzetes vitarendezést kezdeményezett a felhívással kapcsolatban, ugyanis álláspontja szerint a "fogvatartotti foglalkoztatásra" vonatkozó 30-as súlyszámú értékelési szempont előírásával az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 76. § (2) bekezdését, a 76. § (6) bekezdés a)-c) pontjait, és a 2. § (1)-(4) bekezdését, ugyanis az ajánlatkérő bizonyos ajánlattevőket ezzel a kitételellel önkényesen preferált. Az ajánlatkérő elutasította a vita rendezését. A jogorvoslat során eljáró Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megalapozatlannak találta az indítványozó kérelmét. A kereseti kérelem során eljáró Fővárosi Törvényszék a 12.K.700.245/2018/10. számú ítéletében a KDB határozatát részben megváltoztatta és megsemmisítette a felhívásnak a "fogvatartotti foglalkoztatás" értékelési részszempontra vonatkozó előírását a hozzá tartozó 30-as súlyszámmal. Az alperes fellebbezéssel élt az elsőfokú ítélet ellen. A Kúria az elsőfokú döntést megváltoztatva a felperesek kereseti kérelmét teljes körően elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a KDB eljárása és határozatának meghozatala, valamint a Kúria azáltal, hogy a KDB határozatát helybenhagyta kiüresítette az indítványozónak az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes ügyintézéshez való jogát, és megsértette a teljeskörű indokoláshoz és megalapozott hatósági döntéshez való jogát. A bírósági ítélet contra legem és constitutionem az ügyre nem alkalmazandó közbeszerzési szabályt és szociális jogi értelmezést alkalmazott, indokolási kötelezettségének nem tett eleget, ezzel megsértette a XXVIIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát. A Kúria ítélete beemelte a fogvatartotti foglalkoztatást, mint szociális szempontot a Kbt. 76. §-ának értelmezésébe, ezzel a közbeszerzési kiírás jogszerűségét is elismerte. Ez - az indítványozó piaci kiszorításán keresztül - a XII. cikk (1) bekezdésében és XV. cikk (1)-(2) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz való jogának és az egyenlő bánásmód sérelmét is jelenti..
.
Indítványozó:
  Mölnlycke Health Care Kft.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1422_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1422_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1422_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1422_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.26 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .