Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01089/2018
Első irat érkezett: 06/28/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.38.026/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyámügy, védőoltás elmulasztása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/28/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.188/2017/14. számú ítélete és a Kúria Kfv.VI.38.026/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy az illetékes gyámhatóság határozatával a közös kiskorú gyermeküket a családjukból kiemelte és ideiglenesen nevelőszülőkhöz adta, azzal az indokolással, hogy az indítványozók (szülők) elmulasztották a gyermek kötelező védőoltásainak beadását, a gyermeket elrejtették és megtagadták az együttműködést az egészségügyi és gyermekvédelmi szervekkel.
A bíróság a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti keresetet elutasította. A Kúria a döntést helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat, mivel szelektíven értékelték a bizonyítékokat..
.
Támadott jogi aktus:
    Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.188/2017/14. számú ítélet, Kúria Kfv.VI.38.026/2017/8. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1089_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1089_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria Kfv.VI.38.026/2017/8. számú ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panaszt. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az
indítványozóknak közös gyermekük született. A kötelező védőoltás beadatását a
szülők megtagadták. A megyei járási hivatal határozattal kötelezte az
indítványozókat a gyermekorvos rendelőjében történő megjelenésre, ezzel
párhuzamosan az első fokú gyámhivatal is eljárást indított. Elrendelték a
gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezését, majd végső soron a Kúria is
elutasította az indítványozók felülvizsgálati kérelmét. Az indítványozók ezt
követően fordultak az Alkotmánybírósághoz. Érvelésük szerint az oltatlanság nem
az életet közvetlenül veszélyeztető állapot, és nem veszélyezteti a gyermek
testi fejlődését. Az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az Alaptörvénnyel
összhangban áll-e egy gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését kimondó bírói
döntés olyan esetekben, amikor a szülő a gyermeke kötelező védőoltásainak
beadatását elmulasztja. A testület az indítványt nem találta megalapozottnak.
Nem kérdőjelezhető meg, hogy a védőoltások az emberi szervezet fertőző
betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozását és a fertőző
megbetegedések elterjedésének megelőzését szolgálják. A gyermekek védelemhez
és gondoskodáshoz való jogának jogosultja a gyermek, míg kötelezettje
elsődlegesen a család, másodlagosan pedig az állam. A gyermek szülei, családja,
az állam és a társadalom valamennyi tagja köteles a gyermek jogait tiszteletben
tartani, és biztosítani számára a megfelelő fejlődéséhez szükséges
feltételeket. Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható, és ez a helyzet a
gyermek fejlődését veszélyezteti, a gyámhatóság a veszélyeztetettség mértékétől
függően intézkedik. Az ideiglenes hatályú elhelyezés célja a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése. Miután jelen ügyben
az eljáró közigazgatási hatóságok és bíróságok egybehangzóan megállapították a
gyermek veszélyeztetettségét, az indítványozók neveléshez való jogának
korlátozása szükséges volt. A határozathoz dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
alkotmánybíró párhuzamos indoklást csatolt.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.03.26 10:00:00 Teljes ülés
2019.03.12 16:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.VI.38.026/2017/8 of the Curia (guardianship, missed vaccination)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.