Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01702/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01697/2013,
.
Első irat érkezett: 10/09/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyjog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/13/2014
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/24/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálat iránti perben hozott Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az alapügyben felhasznált bizonyíték kapcsán nem élhetett iratbetekintési jogával, továbbá az indítványozót kereseti és felülvizsgálati kérelmének egyes részeiről nem hallgatta meg a bíróság. Előadja, hogy az ítélet ellentétes a a XXVIII. cikk (2) bekezdésében foglalt ártatlanság vélelmének követelményével és XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen, nulla poena sine lege elvvel, mert helybenhagyta a GVH határozatát, mely a jogsértés idején alkalmazható bírságmaximumnál súlyosabb mértékű bírság kiszabását tartalmazza. Nézete szerint az ítélet sérti a B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét, mert visszaható hatállyal alkalmazta a Tpvt. 78. § (1) bekezdését..
.
Indítványozó:
  Szentesi Vasútépítő Kft.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1702_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1702_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.11.24 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .