Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02151/2022
Első irat érkezett: 09/20/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.VIII.10.010/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkakör; beosztás; besorolás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 15.M.70.102/2020/14. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Mf.31.179/2021/6. számú ítélete és a Kúria Mfv.VIII.10.010/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozót a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egyik szervezeti egységéhez nevezték ki biztonsági segédelőadói beosztásba, az ahhoz kapcsolódó besorolással. Az indítványozó a munkaköri leírása és a ténylegesen ellátott feladatai alapján kérte munkáltatójától a beosztása, besorolása és díjazása visszamenőleges felülvizsgálatát, majd szolgálati panaszt terjesztett elő, mivel álláspontja szerint magasabb beosztásba tartozó feladatokat látott el, így a számára az ahhoz tartozó magasabb besorolás alapján járó illetménykülönbözet megfizetését kérte. A szolgálati panasz elutasítását követően bírósághoz fordult, keresetét a Fővárosi Törvényszék 15.M.70.102/2020/14. számú ítéletével elutasította. Az indítványozó fellebbezése alapján eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, az alperest megbízási díj megfizetésére kötelezte. A Kúria felülvizsgálati ítéletével a Fővárosi Ítélőtábla 1.Mf.31.179/2021/6. számú ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó azt állítja, hogy a bíróságok megsértették indokolási kötelezettségüket, ami az eljárás tisztességtelenségéhez vezetett. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 15.M.70.102/2020/14. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Mf.31.179/2021/6. számú ítélete, a Kúria Mfv.VIII.10.010/2022/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2151_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2151_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.04.25 9:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2151_6.pdfSz_IV_2151_6.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Mfv.VIII.10.010/2022/4 of the Curia (job; posting; classification)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .