Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00473/2019
Első irat érkezett: 03/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.644/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (bontóper, kapcsolattartás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budai Központi Kerületi Bíróság 1.P.XXII.30.357/2016/207. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.644/2018/8. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (alapügy felperese) házasság felbontása, kiskorú gyermeke feletti szülői felügyeleti jog gyakorlásának megállapítása, valamint a kapcsolattartás szabályozása iránti keresetett nyújtott be volt felesége ellen (alperes). A bíróság ideiglenes intézkedéssel rendelkezett a gyermek tartózkodási helyéről és a folyamatos kapcsolattartásról, az indítványozó későbbi kérelme ellenére sem rendelkezett az időszakos kapcsolattartásról. Az indítványozó és a felperes jogi képviselője közötti megállapodás alapján az apa az időszakos kapcsolattartás jogát gyakorolni kezdte, azonban az alperes bejelentése alapján a bíróság kötelezte a gyermek visszavitelére, ennek érdekében rendőrségi eljárást is kezdeményezett, valamint ideiglenes intézkedéssel módosította a kapcsolattartást. Az elsőfokú bíróság végül az indítványban is sérelmezett ítéletével a házasságot felbontotta, a szülői felügyeleti jog gyakorlására az alperest jogosította fel és az indítványozó és gyermekek között felügyelt kapcsolattartást írt elő. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet - a szülői felügyelet és a kapcsolattartást érintő részében - helybenhagyta, az indítványozó fellebbezését alaptalannak találta.
Az indítványozó szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga, mert a bíróság hatáskör hiányában utasította a rendőrséget a kapcsolattartás végrehajtására, jogszabály-ellenes határidőket állapított meg, továbbá pártatlanul járt el, amikor az alperesi kérelmeivel összefüggésben azonnal, míg az indítványozó beadványait illetően több hónapos csúszással intézkedett, továbbá a gyermek mindenek felett álló érdekét sem vette figyelembe. Az eljárás során sérült a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve és a családi élet tiszteletben tartásához fűződő joga is..
.
Támadott jogi aktus:
    a Budai Központi Kerületi Bíróság 1.P.XXII.30.357/2016/207. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.644/2018/8. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_473_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_473_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.