Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00899/2017
Első irat érkezett: 04/03/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.282/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói kézbesítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/27/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.282/2016/6. számú végzése, valamint - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a végrehajtói kézbesítés részletes szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 46/E. § (1) bekezdés 2. mondata megsemmisítését, és a 46/E. § (3) bekezdésével kapcsolatban jogalkotó mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítását indítványozta.
Az indítványozó perújítási kérelmet terjesztett elő a végrehajtó által kibocsátott fizetési meghagyás ellen. Álláspontja szerint a kézbesítés nem történt meg szabályszerűen. A perújítási kérelmet a bíróság a megengedhetőség körében elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék jogerős, másodfokú végzése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot, a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslati jogot, és az Alaptörvény 28. cikkét.
Az indítványozó szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot és a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslati jogot, mivel a 2009. évi L. törvény 33. §-ával együttesen történő értelmezése oda vezet, hogy a végrehajtó második sikertelen kézbesítési kísérletét követő 5. napon eredményesnek tekintendő a kézbesítés, amivel szemben sem kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem, sem utólagos ellentmondás nem terjeszthető elő, így a kötelezett mindenfajta jogorvoslat nélkül marad..
.
Támadott jogi aktus:
  a végrehajtói kézbesítés részletes szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 46/E. § (1) bekezdés 2. mondata
  Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.282/2016/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_899_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_899_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_899_4_2017_indkieg_anonim.pdfIV_899_4_2017_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .