Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00191/2022
Első irat érkezett: 01/19/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.531/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kereskedelmi ügynöki szerződés felmondása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 21.G.42.081/2018/54-II. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.531/2021/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasz előzményeként az indítványozó mint felperes és szerződő partnere közötti, szerződés felmondásának jogszerűségével kapcsolatos jogvita szolgált. Az indítványozó és az alperes kereskedelmi ügynöki - "vezérügynöki" - szerződést kötöttek, ennek teljesítése során az indítványozó késedelembe esett, tartozása kiegyenlítésére - az őt megillető jutalék csökkentését magában foglaló - megállapodást kötöttek. Szerződéses partnere (a későbbi alperes) ezt követően a szerződést felmondta, az indítványozó jutalékát visszatartotta. Az indítványozó a tartozása rendezésére megkötött megállapodástól való eltérés miatt a szerződés felmondásának jogszerűtlenségét állította, és keresetében az alperes kártérítés megfizetésére kötelezését kérte. A bíróság a keresetet jogerősen elutasította, megállapítva, hogy az alperes a szerződést a rendes felmondási joga gyakorlásával szüntette meg, a szerződés jogszerű rendes felmondása kártérítési kötelezettséget nem alapoz meg.
Az indítványozó a bírósági eljárás szabálytalanságát állítja, és előadja, hogy az elsőfokú bíróság az alperes rosszhiszemű eljárása nyomán annak ellenére tartott tárgyalást, hogy a felek annak elhalasztását előzetesen közösen kérték. Ez alkalmat biztosított a bíróság és az alperes közötti ellenőrizetlen kommunikációra, és így álláspontja szerint megkérdőjelezhetővé teszi az eljáró bíró pártatlanságát. Emellett a bíróság contra legem jogértelmezését is állítja, valamint arra hivatkozik, hogy a bíróság nem vizsgálta érdemben a szerződés teljesítése körében elmulasztott jóhiszemű és tisztességes eljárás értékelésére vonatkozó kereseti kérelmét. Mindezekre tekintettel álláspontja szerint a bíróság döntései az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésébe ütköznek..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 21.G.42.081/2018/54-II. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.531/2021/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_191_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_191_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .