Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00565/2020
Első irat érkezett: 03/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Cspkf.II.25.702/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csődeljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/11/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Cspkf.II.25.702/2019/2. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 7.Cspk.4/2019/4. számú végzése, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 7.Cspk.4/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint hitelezői takarékszövetkezet előadta, hogy a bíróság a végzésével az adós csődeljárásban kötött egyezségét helybenhagyta. Az egyezség megkötésében az indítványozó nem vett részt, őt a vagyonfelügyelő nem vette nyilvántartásba. A bíróság álláspontja szerint mivel az indítványozó a csődeljárásban hitelezőként nem vett részt, és az egyezség megkötésében sem, így fellebbezés benyújtására sem jogosult, emiatt a fellebbezést a Székesfehérvári Törvényszék 7.Cspk.4/2019/4. számú végzése visszautasította, melyet a Győri Ítélőtábla Cspkf.II.25.702/2019/2. számú végzése helybenhagyott. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria Gfv.VII.30.001/2020/2. számú végzésében visszautasított.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjogát és a jogorvoslathoz való alapjogát sértik a bírósági döntések. Az indítványozónak a jogorvoslathoz való joga a Pp. és Cstv. valamint a Kúria következetes joggyakorlata alapján fennáll, melyet a bíróságoknak biztosítaniuk kellett volna. A jogorvoslathoz való jog tényleges és hatékony érvényesülése nem csak a jogalkotóval szemben fennálló követelmény, hanem az Alaptörvény 28. cikkéből következően a jogalkalmazó szerveket is kötelezi. .
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Ítélőtábla Cspkf.II.25.702/2019/2. számú végzése
    Székesfehérvári Törvényszék 7.Cspk.4/2019/4. számú végzése
    Székesfehérvári Törvényszék 7.Cspk.4/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_565_0_2020_idítvány.anonim.pdfIV_565_0_2020_idítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.09.22 10:00:00 Teljes ülés
2020.07.14 10:00:00 1. öttagú tanács
2020.10.06 13:00:00 Teljes ülés
2020.10.13 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_565_2020.pdfSz_IV_565_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Cspkf.II.25.702/2019/2 of the Győr Regional Court of Appeal (bankruptcy proceedings)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.