Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01599/2022
Első irat érkezett: 07/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pf.IV.25.071/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27.§-a alapján - a Kúria Pf.IV.25.071/2021/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.648/2021/3. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó jogelődje - közfeladatot ellátó jogi személy - sajtó-helyreigazítási kérelemmel fordult egy lap szerkesztőségéhez, mert - az azonos postafiókon elérhető - sajtószervek nyomtatott és online formában az indítványozó jogelődjének működésére vonatkozó negatív állításokat megfogalmazó cikkeket tettek közzé. A helyreigazítást a sajtószervek a törvényes határidőben nem teljesítették, így az indítványozó jogelődje keresetet indított a sajtószervek ellen, amelyben a bíróságot arra kérte, hogy kötelezze a sajtószerveket a helyreigazító közlemény közzétételére és az alperesek kiadójának a perköltségben való marasztalására. Az elsőfokú bíróság a keresetet megalapozottnak találta, és kötelezte a sajtószerveket a közlemény közzétételére, valamint az alperesek kiadóját a felperesi perköltség megfizetésére. Az alperesek fellebbezése nyomán indult másodfokú eljárásban az indítványozó bejelentette, hogy a felperes beolvadás következtében megszűnt, és az indítványozó mint jogutód perbe kíván lépni. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.648/2021/3. számú végzésével az indítványozó perbelépési kérelmét visszautasította, az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette. A végzésben a bíróság kifejtette, hogy az indítványozó személyére nézve a - tartalmukban egyező - cikkek nem tartalmaztak valótlan, vagy a valóságot hamis színben feltüntető állítást. A bíróság kifejtette, hogy a sérelmezett állítások a jogelődre vonatkoztak, az indítványozó személye az ügyben nem érintett, így kereshetőségi jog hiányában az indítványozó perbe nem léphet. A bíróság a jogelőd megszűnésére és a jogviszonyra tekintettel az eljárást végzésével megszüntette. Az indítványozó a végzés ellen fellebbezett;a Kúria Pf.IV.25.071/2021/2. számú végzésével az Ítélőtábla végzését helybenhagyta. A döntés elvi tartalmaként megállapította, hogy a sajtó-helyreigazítás iránt eljárásban a felperes alanyi joga a helyreigazító közlemény közzétételére irányult. Ez az igény a Ptk. 2:54. § (1) bekezdése alapján csak a helyreigazítást kérő saját személyét ért sérelmére nézve érvényesíthető.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerinti jó hírnévhez való jogát, illetve a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jogát. Erre tekintettel kéri az Alkotmánybíróságtól a támadott döntések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pf.IV.25.071/2021/2. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.648/2021/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1599_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1599_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .