Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00299/2020
Első irat érkezett: 02/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.982/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasház)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.I.21.982/2018/11. számú ítélete megsemmisítését kérték.
A perbeli felperes keresetében az indítványozók - perbeli alperesek - jognyilatkozatának pótlását kérte az alapító okiratnak az adásvételi szerződés szerinti tulajdonjog bejegyzéséhez. Az elsőfokú bíróság pótolta a jognyilatkozatot, a másodfokú bíróság a döntést hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozók szerint a támadott döntés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a döntés önellentmondásos, iratellenes és jogsértő, valamint nem tartalmaz indokolást, hogy milyen jogszabályi alapon ad helyt a felperesi kérelemnek, semmilyen indokolást nem tartalmaz, hogy milyen mértékben határozta meg a peres felek pernyertessége-pervesztessége arányát és ebből kifolyólag miért a Kúria ítélete rendelkező részében foglaltak szerint kell viselniük a peres feleknek a perköltséget..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.21.982/2018/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_299_0_2020_indítvány_anonimizált.pdfIV_299_0_2020_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.