Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03155/2021
Első irat érkezett: 08/17/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.280/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/08/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.20.280/2021/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.403/2020/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Végrehajtás felfüggesztését kérte.
Az indítványozó munkáltatójának jogutódja kereseti kérelemben kérte kötelezni kártérítés megfizetésére az indítványozót. Az elsőfokú bíróság kötelezte alperest a kártérítés és késedelmi kamata megfizetésére, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett részt pedig helybenhagyta. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította a Pp. 271. § (2) bekezdése alapján, azzal az indokolással, hogy a vitatott érték miatt felülvizsgálatnak nincsen helye.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria a kérelemhez kötöttség szabálya alapján történő elbíráláshoz való alapjogát megsértette, amikor nem vizsgálta meg mindhárom felülvizsgálati kérelmet teljeskörűen, ezzel megsértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.III.20.280/2021/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.403/2020/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3155_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_3155_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.11.08 13:45:00 3. öttagú tanács
  2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_3155_2021.pdfSz_IV_3155_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint submitted against the ruling No. Pfv.III.20.280/2021/2 of the Curia (damages)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .