Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00113/2014
Első irat érkezett: 01/17/2014
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.598/2013/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (párt névválasztása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/04/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.598/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság a névvalódiság és a névszabatosság követelményét oly tágan értelmezte, amely a feltétlenül szükségesnél jobban korlátozta az egyesüléshez való jogot, ami az Alaptörvény VIII. cikk (2)-(3) bekezdéseinek sérelméhez vezetett. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.598/2013/4. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 12.Pk.60.325/2013/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (2) bekezdése
VIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_113_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_113_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3263/2014. (X. 20.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2658
  .
  A döntés kelte: Budapest, 10/14/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.10.14 15:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.298/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz eljárást megszünteti.
   I n d o k o l á s

   [1] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján az Alkotmánybíróságra 2014. január 17-én érkezett alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.298/2013/4. számú másodfokú végzése, valamint ezzel összefüggésben a Fővárosi Törvényszék 12.Pk.60.325/2013/5. számú elsőfokú végzése megsemmisítését kérte.
   [2] Az indítványozó mint megválasztott elnök a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő a Fővárosi Törvényszéken. A nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a bíróság elutasította, miután úgy értékelte, hogy a kérelmező a kérelem hiányainak pótlására történt felhívásnak nem teljes mértékben tett eleget és a benyújtott alapszabálynak törvénysértő rendelkezései alapján a nyilvántartásba vételére nem kerülhetett sor. A kérelmező fellebbezése nyomán eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
   [3] Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság a névvalódiság és a névszabatosság követelményét oly tágan értelmezte, amely a feltétlenül szükségesnél jobban korlátozta az egyesüléshez való jogot, ami az Alaptörvény VIII. cikk (2)–(3) bekezdéseinek sérelméhez vezetett.
   [4] Az indítványozó a 2014. június 26-án az Alkotmánybírósághoz érkezett beadványában az alkotmányjogi panaszát visszavonta arra hivatkozással, hogy a Kúria felülvizsgálati eljárásban a Pfv.IV.20.358/2014/3. számú végzésével a támadott jogerős végzést hatályon kívül helyezte, és az elsőfokon eljárt bíróságot új eljárásra utasította.
   [5] Tekintettel arra, hogy az indítványozó az indítványát visszavonta, valamint, hogy rendkívüli jogorvoslat folytán a Kúria a megtámadott bírói döntést hatályon kívül helyezte, illetve az eljárt bíróságot új eljárásra utasította, az ügy nyilvánvalóan okafogyottá vált, ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 53. § (6) bekezdése, 59. §-a, valamint az Alkotmánybíróság ügyrendjének 67. § (2) bekezdés c) és d) pontja alapján az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntette.
     Dr. Stumpf István s. k.,
     tanácsvezető,
     előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Balogh Elemér s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     01/17/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3263/2014. (X. 20.)
     Date of the decision:
     .
     10/14/2014
     .
     .