Ügyszám: IV/02013/2016
.
Első irat érkezett: 12/13/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.653/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Kúria Bfv.II.653/2016/6. számú végzése, a Veszprémi Törvényszék 1.Bf.561/2015/7. számú ítélete, valamint a Veszprémi Járásbíróság 7.B.1345/2014/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy 2014. július 4-én engedély nélkül horgászott édesapjával a Séd patak partján, mikor az arra járó a halőr kérésére nem igazolta magát, felszólítás ellenére gépjárműbe szállt édesapjával, és a kocsi elé álló halőrt majdnem elsodorva elhajtott.
Az indítványozót közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte jogerősen a Veszprémi Törvényszék. A Törvényszék ítéletét a Kúria sérelmezett végzésével hatályában fenntartotta.
Az indítványozó előadta, hogy a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. számú törvény 2013. augusztus 31. napjáig volt hatályban, így véleménye szerint a halászati őrt, mint közfeladatot ellátó személyt az elkövetés idején büntetőjogi védelem nem illette meg, hiszen a Btk. 459. § (1) bekezdésének 12. pontjának m) alpontját - mely a mai napig úgy rendelkezik, hogy a halászati őr akkor minősül közfeladatot ellátó személynek, ha a halászatról és horgászatról szóló törvényben meghatározott tevékenységet végzi - a jogalkotó elmulasztotta a hatályos törvény szerint módosítani. Ennek megfelelően a halászati őr az elkövetés idején nem minősült közfeladatot ellátó személynek, így az indítványozó cselekménye sem minősíthető közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének. A bíróságok határozatai ezzel megsértették a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvek által nyújott, az indítványozónak az Alaptörvényben foglalt azon jogát, hogy senki sem nyilvánítható bűnösnek olyan cselekmény miatt, mely az elkövetés idején a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.II.653/2016/6. számú végzése
    Veszprémi Törvényszék 1.Bf.561/2015/7. számú ítélete
    Veszprémi Járásbíróság 7.B.1345/2014/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
iV_2013_5_2016_ind_kieg. anonim.pdfiV_2013_5_2016_ind_kieg. anonim.pdfIV_2013_0_2016_inditvany.anonim.pdfIV_2013_0_2016_inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..