Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01611/2022
Első irat érkezett: 07/08/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.192/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, csoportos adóalanyt érintő vizsgálat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.192/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és - a Fővárosi Törvényszék 35.K.703.703/2021/28. számú ítéletére, illetve az adóhatósági határozatra kiterjedő hatállyal történő - megsemmisítése iránt nyújtottak be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó gazdasági társaságok általános forgalmi adó (áfa) adónemben csoportos adóalanyként működtek.
Az I. rendű indítványozónál, mint a megszűnt csoportos adóalany képviselőjénél a csoport kötelezettségei tekintetében áfa adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le az elsőfokú adóhatóság, mely alapján adókülönbözetet és adóbírságot, továbbá késedelmi pótlékot szabott ki. A határozat rögzítette, hogy a csoportos adóalanyiságban részt vevő bármely tag egyetemlegesen felelős a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi többi taggal együtt a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagnak a csoportos adóalanyiság időszakában keletkező áfa-fizetési kötelezettsége teljesítéséért.
A fellebbezés folytán eljáró másodfokú adóhatóság az elsőfokú hatósági határozatot helybenhagyta. Az indítványozók a hatósági határozat ellen bírósági eljárást kezdeményeztek. A megismételt közigazgatási bírósági eljárásban a Fővárosi Törvényszék ítéletével az indítványozók keresetét elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria eljárása során sérült a független, pártatlan bíróhoz való jog. Nézetük szerint a hatósági eljárás során a határidők túllépése következmények nélkül maradt, ezért sérült a tisztességes hatósági eljáráshoz való joguk. Az eljáró bíróságok alaptörvény-ellenes jogértelmezése, és az indokolási kötelezettség nem teljesítése következtében sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joguk. Álláspontjuk szerint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat és a tulajdonhoz való jogukat sérti, hogy a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását - mérlegelésének eredményeképpen - megtagadta, az indítványozók által hivatkozott hazai és európai joggyakorlatot figyelmen kívül hagyta..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.I.35.192/2022/3. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 35.K.703.703/2021/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1611_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1611_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.04.25 9:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1611_2022.pdfSz_IV_1611_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.I.35.192/2022/3 of the Curia (tax case; investigation concerning a group taxpayer)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .