Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02032/2022
Első irat érkezett: 09/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.38.194/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (árverés, személyazonosság igazolása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján – a Szegedi Törvényszék 101.K.701.183/2021/21. számú ítélete és a Kúria Kfv.IV.38.194/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A felperesi indítványozó tulajdonát képező ingatlan árverésére került sor. Az indítványozó előadása szerint nem kapta meg az árverési jegyzőkönyv mellékleteit és nem a megfelelő szabályok szerint folytatta le az alperesi kormányhivatal az árverést. A személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány ellenőrzését az alperes nem végezte el, ezen iratok csatolása utólag történt meg. A Szegedi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította. Ezért a felperes a Kúriához fordult, ahol a korábbi nyilatkozatait fenntartotta. Az alperes álláspontja szerint a Fölforgalmi törvény 35.§ (1) bekezdése és a Kormányrendelet 1. § (1) szabályainak megfelelően kellett eljárni és ennek megfelelően tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria nem találta megalapozottnak, így az elsőfokú bíróság döntését hatályában fenntartotta.
Az indítványozó az alkotmányjog panaszában sérelmezte, hogy az eljáró bíróságok nem az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdése, a 28. cikke alapján jártak el, továbbá XXVIII. cikk (1) bekezdése alapján a tisztességes eljáráshoz való alapjogát megsértették, mert indokolás nélkül teljes mértékben figyelmen kívül hagyták a tényállás alapján hivatalból alkalmazandó magyar és uniós jogszabályokat, valamint az eljárás során sérült a fegyverek egyenlőségének elve. Tulajdonának elvonására véleménye szerint nem a törvényekben meghatározott módon került sor, így az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonoz való joga is sérült. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Szegedi Törvényszék 101.K.701.183/2021/21. számú ítélete, a Kúria Kfv.IV.38.194/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2032_2_2022_Indegys_anonim.pdfIV_2032_2_2022_Indegys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .