Hungarian
Ügyszám:
.
II/01907/2022
Első irat érkezett: 08/22/2022
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendelet elleni utólagos normakontroll indítvány (erdők védelme, tűzifakitermelés szabályai veszélyhelyzetben)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése szerinti utólagos normakontroll indítvány alapján - a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A Kormány a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény felhatalmazása alapján adta ki a sérelmezett Korm. rendeletet, mely a kihirdetett veszélyhelyzet idejére a természet védelméről szóló 1996. évi LII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes, az erdők és az erdei életközösségek védelmét szolgáló garanciális rendelkezések alkalmazásától enged eltérést kilenc tárgykörben.
Az indítványozók előadják, hogy a Korm. rendelet rendelkezései külön-külön, és együttes hatásukban is értékelendők. A vegetációs időszakban is lehetővé tett fakitermelés a tarvágás és a vágásérett kor előtti vágás lehetőségének bővítésével, az erdőtelepítési szabályok lazításával, a hatósági kontroll jelentős szűkítésével együtt megnyitja az utat ahhoz, hogy az erdőgazdálkodók helyrehozhatatlan károkat okozhassanak természeti védelem alatt álló, őshonos vagy egyéb rendeltetésük miatt védelemre érdemes erdőkben.
Az indítványozók hangsúlyozzák, hogy az erdőknek az ökoszisztémában betöltött speciális szerepére, az elővigyázatosság elvére és a public trust koncepcióra is tekintettel az erdők védelmére vonatkozó szabályok esetében különös gonddal kell a visszalépés tilalmára vonatkozó követelményeket az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdése és P) cikk (1) bekezdése szempontjából vizsgálni. Nézetük szerint a Korm. rendelet szabályai érdemi visszalépést jelentenek az eddigi, törvényben meghatározott garanciális szabályokhoz képest, és megvalósul a védelmi szint csökkenése, mely nem igazolható más alapvető jog érvényesülésével vagy valamely alkotmányos érték védelmével. Álláspontjuk szerint a Korm. rendelet sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből eredő jogállamiság és jogbiztonság követelményét, és sérti az Alaptörvény 15. cikk (4) bekezdését és 53. cikk (2) bekezdését, mivel a rendelkezések túllépnek a veszélyhelyzet miatt szükséges tartami és időbeli kereteken.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
53. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1907_0_2022_indítvány.pdfII_1907_0_2022_indítvány.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .