Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00801/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00609/2014,
.
Első irat érkezett: 03/13/2015
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.45.401/2015/5. sz. végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési jog sérelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/14/2015
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/26/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó magánszemély - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendezvény megtartását megtiltó közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában hozott 5.Kpk.45.401/2015/5. számú, 2015. február 13-án kelt végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a rendőrség a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívüli okból tiltotta meg a rendezvény megtartását. Álláspontja szerint a bíróság döntése gyülekezési joga indokolatlan korlátozását eredményezte.
Kifogásolja továbbá a rendezvény megtartását megtiltó közigazgatási határozat körében az adatgyűjtés módjának jogszerűségét, illetve az iratbetekintés részbeni megtagadását. Előadja továbbá, hogy álláspontja szerint a hatóság és a bíróság döntése során tévesen értelmezte a vonatkozó nemzetközi szerződések előírásait.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.45.401/2015/5. sz. végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés b) pont
I. cikk (3) bekezdés
VIII. cikk
IX. cikk
IX. cikk (4) bekezdés
IX. cikk (5) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk
24. cikk (2) bekezdés f) pont
24. cikk (3) bekezdés c) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_801_0_2015_inditvany.pdfIV_801_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.05.26 9:30:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .