Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01633/2019
Első irat érkezett: 10/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1196/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1196/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 11.Bv.1517/2017/16. számú végzése megsemmisítését kérte.
A fogvatartott indítványozó a fogvatartási körülmények miatt panaszt nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához, amelyet 25139/15. számon nyilvántartásba vettek, valamint kártalanítási kérelmet nyújtott be a Szegedi Fegyház és Börtön útján az illetékes büntetés-végrehajtási bíróhoz. Az elsőfokú bíróság az indítványozó kártalanítási kérelmét érdemi vizsgálat nélkül végzésével elutasította, azzal az indokolással miszerint a kérelem elbírálásának érdemi helye nincs, mivel az indítványozó nem terjesztette elő a Bv. tv. 144/B. § szerinti panaszt a fogvatartásért felelős szervnél. A másodfokú bíróság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági döntések sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, mivel a bíróságok végzésében megnyilvánuló jogértelmezés nem felel meg a nevesített alapjogba tartalmilag belefoglalt okszerű és rendeltetésszerű jogszabály értelmezés követelményének. Az indítványozó továbbá sérelmezi a törvény előtti egyenlőséghez való alapjogának sérelmét, amely álláspontja szerint abban nyilvánul meg, hogy a támadott bírósági döntések szemben állnak a korábban hosszú ideig fennálló bírósági gyakorlattal. Ezeken felül az indítványozó hivatkozik a jogállamiság elvének megsértésére is, ami abban nyilvánult meg álláspontja szerint, hogy a bíróság a jogszabályt az annak hatályba lépése előtti időszakra visszamenőlegesen alkalmazta..
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1196/2019/2. számú végzése
  Szegedi Törvényszék 11.Bv.1517/2017/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1633_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1633_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .