Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00816/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 04/26/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 16 § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Questor károsult kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó magánszemély - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (Tv.) 16. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés szerint a kárrendezésre jogosult részére fizetendő ellenérték meghatározása során le kell vonni a jogosultnak 2008. január 1-től a Tv. 1. § (1) bekezdése szerinti kibocsátó által kibocsátott kötvényére tekintettel jóváírt hozamot.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó a sérelmezett rendelkezéssel félreértelmezte a 32/2015. (XI. 19.) AB határozatban előírtakat. Nézete szerint az Alkotmánybíróság is csak a piacinál feltehetően magasabb hozam elérését rendelte figyelembe venni az újraszabályozás során, és nem a teljes hozamét. A nyolc évre visszamenlőleg kifezetett és felvett hozamok törvényi rendelkezéssel való elvétele szerinte az Alaptörvény XIII. cikkében rögzített, tulajdonhoz való joga sérelmére vezet. Ugyanígy nem felel meg az indítványozó szerint a sérelmezett rendelkezés a kártalanítás jogelveinek sem, aminek általánosnak kell lennie, ezzel szemben a sérelmezett jogszabály konkrét rendelkezéseket tartalmaz..
.
Indítványozó:
    Kiss Zoltán György
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 16. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_816_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_816_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.