Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03926/2021
Első irat érkezett: 10/21/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.076/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/06/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján – a Szekszárdi Járásbíróság 27.P.20.747/2018/30. számú ítélete, a Szekszárdi Törvényszék 17.Pf.20.191/2020/10. számú ítélete, valamint a Kúria Gfv.VII.30.076/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók és a bank/gazdasági társaság között 2007-ben szabad felhasználású hitel kölcsönről szóló szerződés jött létre, amelyet a felek 2011-ben kölcsönszerződéssel módosítottak. A bank a szerződéskötést megelőzően aláírt kockázatfeltáró nyilatkozatban és a kölcsönszerződésben tájékoztatta az indítványozókat az árfolyamkockázatról, azonban az indítványozók álláspontja szerint ez a tájékoztatás nem volt teljeskörű, valamint nem felelt meg az Európai Unió Bírósága által támasztott elvárásoknak sem. Az indítványozók keresetet nyújtottak be a Szekszárdi Járásbírósághoz a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránt. Keresetlevelüket az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozók ezt követően felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához, amelyet a Kúria végzésével megtagadott arra hivatkozással, hogy a Kúria az adott kérdésben már állást foglalt és a jogerős ítélet a Kúria joggyakorlatától nem tért el.
Az indítványozók álláspontja szerint az ügyben eljárt bíróságok ítéletük során nem alkalmazták az Európai Unió jogát és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, így sérült az Alaptörvény E) cikk (2)-(3) bekezdésében, az M) cikk (2) bekezdésében, a XXVIII. cikk (1) bekezdésében és az R) cikk (2) bekezdésében, a XXIV. cikk (1) bekezdésében, továbbá a XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való alapjoguk. A tisztességes eljáráshoz való jog megsértését az indokolás elmulasztásában, a jelen perben hozott ítéletek és a Kúria hasonló perekben hozott ítéletei közötti ellentmondásban, valamint a bírósági ítéletek és az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata közötti ellentmondásban találták igazoltnak. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Szekszárdi Járásbíróság 27.P.20.747/2018/30. számú ítélete, a Szekszárdi Törvényszék 17.Pf.20.191/2020/10. számú ítélete, valamint a Kúria Gfv.VII.30.076/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3926_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3926_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .