Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00392/2023
Első irat érkezett: 02/21/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria 1/2022. számú BPJE jogegységi határozata, valamint a Balassagyarmati Törvényszék 9.Pf.20.336/2022/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzlefoglalás utáni kamatigény érvényesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszukban az 1/2022. számú BPJE határozat alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint - az Abtv. 28. § (2) bekezdése alapján - a Balassagyarmati Törvényszék 9.Pf.20.336/2022. számú eljárás alkotmányosságának vizsgálatát kérik.
Az ügy előzménye egy több terhelt ellen folyó büntetőeljárás, amelyben az egyik terhelt ellen a nyomozást - a terhelt halála miatt - megszüntették, a bíróság a büntetőeljárást lezáró ítéletben rendelkezett a tőle lefoglalt és zár alá vett készpénz kiadásáról az indítványozók mint örökösök számára. Az indítványozók ezt követően polgári pert indítottak a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a lefoglalt készpénz után járó kamatigényük érvényesítése érdekében. A bíróság a keresetet első- és másodfokon is elutasította, a Kúria Pfv.III.21.047/2020/18. számú végzésével azonban az ítéleteket hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban meghozott ítéletével az indítványozók keresetének részben helyt adott. A pervesztes alperesek fellebbezése nyomán másodfokon eljáró Balassagyarmati Törvényszék az előtte folyamatban lévő eljárást felfüggesztette, mivel a legfőbb ügyész a hivatkozott kúriai végzés kapcsán kezdeményezte a Kúria jogegységi eljárását. Bár a felfüggesztő végzést a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, a Kúria összevont Büntető és Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa időközben meghozta a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről szóló 1/2022. Büntető-polgári jogegységi határozatot, amely szerint az R.-ben szabályozott kamatigény kizárólag büntetőeljárásban érvényesíthető. E jogegységi határozat alapján a Balassagyarmati Törvényszék 9.Pf.20.336/2022/15. számú végzésével az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette.
Az indítványozók álláspontja szerint a jogegységi határozat sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését és XXVIII. cikk (1) bekezdését, mivel egyrészt a Kúria jogegységi eljárásában nem vehettek részt, másrészt a határozat elvonja tőlük a bírósághoz fordulás lehetőségét, ezáltal az őket megillető kamatigényt nem érvényesíthetik, ami a tulajdonhoz való joguk sérelméhez vezet. Emellett hivatkoznak az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének megsértésére is. A Balassagyarmati Törvényszék eljárásával kapcsolatban - az eljárás egésze, valamint különösen a felfüggesztés jogellenessége miatt - a tisztességes bírósági eljáráshoz való joguk megsértését állítják.
.
Támadott jogi aktus:
    1/2022. () büntető-polgári jogegységi határozat
    a Balassagyarmati Törvényszék 9.Pf.20.336/2022/15. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_392_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_392_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.