Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04668/2021
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/04110/2021,
.
Első irat érkezett: 12/07/2021
.
Az ügy tárgya: A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (munkavállalók kötelező védőoltása IV. típus)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/10/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A Rendelet 2. § (8) bekezdése alapján, ha a foglalkoztatott a - SARS-CoV-2 koronavírus elleni - védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, akkor részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, továbbá a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy év elteltével jogviszonyát felmentéssel vagy felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. Ez alól csak az a foglalkoztatott mentesül, aki igazolja, hogy a védőoltás számára orvosilag ellenjavallt.
Az indítványozók álláspontja szerint a Rendelet sérti az Alaptörvény XII. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai célkitűzést, a törvény előtti egyenlőség és hátrányos megkülönböztetés tilalma alkotmányos követelményét, az egészséget, biztonságot és méltóságot biztosító munkafeltételekhez való munkavállalói jogot és a testi és lelki egészséghez való alapjogot. Érvelésük szerint továbbá a Rendelet nem egyeztethető össze az Európai Tanács 2021-ben hozott 2361. számú határozatával, amely arról szól, hogy az oltatlanokat nem érheti sem nyomás, sem hátrányos megkülönböztetés, továbbá a védőoltás nem tehető kötelezővé..
.
Támadott jogi aktus:
  598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4668_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_4668_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .