Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01426/2019
Első irat érkezett: 09/05/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.359/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.450/2017/7/II. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.20.359/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás tanúja, később másodrendű vádlottja volt, majdnem három évig előzetes letartóztatásban. Ezt követően mentette fel a Fővárosi Ítélőtábla az ellene emelt vádak alól és nyújtott be az indítványozó kártalanítás iránti kérelmet a személyi szabadságtól való megfosztás miatt. Az elsőfokú bíróság vagyoni és nem vagyoni kártérítést ítélt meg számára, azonban az alperes Magyar Állam fellebbezése, és az indítványozó csatlakozó fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az indítványozó keresetét teljes mértékben elutasította. A Kúria a másodfokú határozatot hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a személyi szabadságot kizárólag törvényben meghatározott okból és eljárás alapján lehet korlátozni, esetében az előzetes letartóztatásnak a jogerős bíróság felmentés következtében nem volt jogalapja, a felmentés megnyitotta a kártalanításhoz való jog érvényesítését. Nézete szerint az a tény, hogy az eljárás során más-más minőségben hallgatták meg (tanúként, majd vádlottként), valamint a bűncselekmény elkövetése és a vallomástétel között eltelt időtartam az oka annak, hogy vallomásai között nem volt összhang, ez azonban nem adhat okot a kártalanítás megtagadására. A Kúria ítélete, illetve a másodfokú ítélet nem felelt meg az eljárás ésszerű időn belül befejezése, így a tisztességes eljárás alkotmányos követelményének, valamint az eljárás során a bizonyítékok nem megfelelő módon kerültek értékelésre, így a sérelmezett döntések Alaptörvény IV. és XXVIII. cikke sérelmét okozzák..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.450/2017/7/II. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.20.359/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1426_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1426_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.04.21 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.20.359/2018/8 of the Curia (compensation)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .