Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04427/2021
Első irat érkezett: 11/29/2021
.
Az ügy tárgya: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kedvtelési állattartás szabályai)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/03/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 35. § (1), (6) és (7) bekezdése, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló Zalakaros Város Képviselő-testületének 19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) 19. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az OTÉK sérelmezett rendelkezése szerint az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül nem lehet állatkifutó, valamint a helyi építési szabályzatban nem megengedett egyéb tárolóépítmény. A HÉSZ sérelmezett rendelkezései szerint lakóövezetben állattartó épület nem helyezhető el.
Az indítványozók kedvtelési célból tartanak papagájokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) rendelkezéseivel, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban. Az állattartást a jegyző vizsgálta, és megállapította, hogy a tartási hely állatvédelmi szempontból is rendben van és a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét sem zavarja. A Zala Megyei Kormányhivatal ugyanakkor az indítványban sérelmezett jogszabályok alapján kötelezte az indítványozókat a két szomszédos ingatlana között átnyúlóan megépített állattartó épületegyüttes szabályossá tételére, így az épületrész visszabontására és átalakítására, vagy teljes elbontására. A határozatot az indítványozók bíróság előtt megtámadták, a bíróság a sérelmezett szabályozásra tekintettel az indítványozók keresetét elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a kedvtelési állattartásra vonatkozó követelmények országos szintű szabályozását az Avtv., az állattartás a speciális feltételeit a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza, ezek alapján kedvtelésből állatot bárhol lehet tartani. A sérelmezett rendelkezések azonban olyan további korlátokat állítanak fel, amelyek az állattartók tulajdonjogát szükségtelenül és aránytanul korlátozzák azzal, hogy olyan helyszíneken tiltják az állattartást, ahol az egyébként jellemző, és mind az állat igényeinek, mind a környezet jellegének megfelelő. Álláspontjuk szerint nincs olyan kényszerítő ok, amely a tulajdonjog korlátozást igazolná; a saját ügyükben az állattartó létesítmény elhelyezkedése sem közegészségügyi, sem állategészségügyi, sem környezetvédelmi problémát nem okoz, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét sem zavarja. Végül hivatkoznak arra, hogy a sérelmezett rendelkezések nem illeszkednek a jogrendszer egységébe..
.
Támadott jogi aktus:
  253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 35. § (1), (6) és (7) bekezdés és a
  Helyi Építési Szabályzatról szóló Zalakaros Város Képviselő-testületének 19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete 19. § (1) és (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4427_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_4427_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította az országos településrendezési és építési
  követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 35. § (1),
  (6) és (7) bekezdése, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló Zalakaros
  Város Képviselő-testületének 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete (HÉSZ)
  19. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és
  megsemmisítését. Az OTÉK sérelmezett rendelkezése szerint az elő- és oldalkert
  előírt legkisebb méretén belül nem lehet állatkifutó, valamint a helyi építési
  szabályzatban nem megengedett egyéb tárolóépítmény. A HÉSZ sérelmezett
  rendelkezései szerint lakóövezetben állattartó épület nem helyezhető el. Az
  eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozók kedvtelési célból tartanak
  papagájokat. A Zala Megyei Kormányhivatal a sérelmezett jogszabályok alapján
  kötelezte az indítványozókat a két szomszédos ingatlan között átnyúlóan
  megépített állattartó épületegyüttes szabályossá tételére, így az épületrész
  visszabontására és átalakítására, vagy teljes elbontására. A határozatot az
  indítványozók bíróság előtt megtámadták, azonban a bíróság a sérelmezett
  szabályozásra tekintettel az indítványozók keresetét elutasította. Az
  indítványozók álláspontja szerint a kedvtelési állattartásra vonatkozó
  követelmények országos szintű szabályozás alapján kedvtelésből állatot bárhol
  lehet tartani. A sérelmezett rendelkezések azonban olyan további korlátokat
  állítanak fel, amelyek az állattartók tulajdonjogát szükségtelenül és
  aránytanul korlátozzák azzal, hogy olyan helyszíneken tiltják az állattartást,
  ahol az egyébként jellemző, és mind az állat igényeinek, mind a környezet
  jellegének megfelelő. Az Alkotmánybíróság a határozatában arra a
  következtetésre jutott, hogy a HÉSZ támadott szabályai nem közvetlenül
  érintenek alapvető jogot. A szabályozás célja az, hogy a HÉSZ-ben meghatározott
  egyes övezeti besorolású területeket az adott besorolásnak megfelelően
  hasznosítsák. Az ilyen szabályozás elkerülhetetlenül azt eredményezi, hogy a
  szabályozással érintett ingatlanok használati lehetőségei korlátok közé esnek,
  ez azonban önmagában nem eredményezi a tulajdonhoz való alkotmányos jog
  sérelmét. Az OTÉK jelen ügyben támadott rendelkezései azt szabályozzák, hogy
  milyen jellegű épületek helyezhetők el az elő-, oldal- és hátsókertekben, és
  ezeknek milyen távolságra kell elhelyezkedniük a telekhatártól. A szabályozás
  nyilvánvaló rendeltetése kettős. Az egyik cél az, hogy a szomszédos ingatlanok
  tulajdonosai ne legyenek zavarva ingatlanuk használatában a telekhatárhoz túl
  közel elhelyezett építmények, épületrészek miatt. A másik cél a bizonyos
  funkciót betöltő építmények működéséből szükségszerűen adódó zavaró hatások
  elkerülése, úgyszintén a szomszédos ingatlantulajdonosok
  tulajdonjog-gyakorlásának zavartalansága érdekében. A szabályozás tehát
  valójában éppen hogy a tulajdonhoz való alapvető jog védelmét szolgálja oly
  módon, hogy az alkalmas legyen a közösségi együttéléssel szükségképpen együtt
  járó potenciális zavarások elkerülésére. Az Alkotmánybíróság ezért a támadott
  rendelkezések alaptörvény-ellenességét nem állapította meg, így az
  alkotmányjogi panaszt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.05.17 15:00:00 2. öttagú tanács
  2022.06.13 12:30:00 2. öttagú tanács
  2023.04.25 9:00:00 2. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_4427_2021.pdfSz_IV_4427_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against section 35 of the Government Decree No. 253/1997. (XII. 20.) Korm. on national planning and building requirements (rules of keeping pet animals)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .