Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03596/2021
Első irat érkezett: 09/17/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.022/2020/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.21.022/2020/13. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.274/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy budapesti ingatlan tulajdonosa, melynek bérbe adását tervezte, amikor kiterjedt ázást tapasztalt az ingatlan felett található ingatlan irányából. Az indítványozó a felette lakóval szemben kártérítési keresetet terjesztett elő a Budai Központi Kerületi Bíróságon, mely kártérítést, illetve késedelmi kamatot állapított meg az indítványozó részére. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.274/2019/6. számú ítéletével az elsőfokú döntést megváltoztatta, a kártérítés összegét leszállította, és az indítványozót perköltség fizetésére kötelezte. A felülvizsgálati bíróságként eljáró Kúria Pfv.III.21.022/2020/13. számú ítéletével a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a másodfokú bíróság és a Kúria eljárásaik során megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a szakértői vélemény egyes részeit figyelmen kívül hagyták, és döntésükben ennek egyáltalán nem adták indokát, így indokolási kötelezettségüknek nem tettek eleget..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.III.21.022/2020/13. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.274/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3596_2_2021_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_3596_2_2021_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .